Home

Nieuws 848 x bekeken 3 reacties

Klimaatverandering eist zijn tol in Australië

Canberra – Extreme weersomstandigheden zoals hittegolven die leiden tot bosbranden of hevige regenval die leidt tot overstromingen, beginnen hun tol te eisen in de Australische landbouw.

Australië kan door de klimaateffecten vermoedelijk niet de 'rijstkom' van Azië worden. Dat meldt de Klimaatcommissie, een groep onafhankelijke adviseurs die voor de Australische regering de materie onderzoekt.
In de laatste 20 jaar is het landbouwareaal 13 procent afgenomen, weet de Commonwealth Bank of Australia. Het betreft 60 miljoen hectare, een gebied zo groot als Duitsland plus het Verenigd Koninkrijk. Deels ging landbouwgrond vooral verloren door uitdijende steden als Sydney, Melbourne, Perth en Adelaide maar meer nog werd land door boeren opgegeven vanwege lage opbrengsten of tekorten aan water.
Het verloren areaal was vanuit landbouwoptiek voor het grootste deel al lange tijd van matige tot slechte kwaliteit, maar de commissie waarschuwt dat toenemend ook tot voor kort vruchtbare gronden in vooral deelstaat West-Australië verloren gaat. Irrigatie biedt mogelijkheden maar kan het tij niet keren. In het Zuidwesten van West-Australië zal volgens de onderzoekers de verdroging nog zeker decennia toenemen.
Sinds de jaren 70 is de regenval al 15 procent afgenomen. De gemiddelde jaarlijkse regenval zou tot 2030 met 10 procent afnemen en in 2050 20 procent lager liggen. De hitte verdwijnt evenmin. Sinds de jaren 60 is volgens de commissie het aantal hete dagen verdubbeld en hittegolven zullen volgens de onderzoekers regio’s van Australië in de toekomst vrijwel zeker iedere paar jaar plagen. Volgens onderzoeksvoorzitter Tim Flannery kan alleen “vergaande en snel tot stand gebrachte vermindering van broeikasgasemissies” de trend keren.
Het zet verder druk op opbrengsten, die sinds 2000 jaarlijks nog maar met 0,3 procent stijgen in het geval van tarwe. Commonwealth verwacht dat Australië niet in staat zal zijn een kritieke leverancier van voedsel te worden voor Aziatische landen die zowel in inwonertal als rijkdom groeien, zoals China of Vietnam. Australië zou haar toekomst veel meer moeten zoeken in het uitventen van kennis en kunde.

Laatste reacties

  • agratax2

    We zullen af moeten vragen hoe we de woestijn vorming kunnen keren of met andere woorden hoe we het bodemvocht beter kunnen conserveren dan we nu doen. Misschien is pure akkerbouw niet zo'n goede voedsel methode, onze heide velden en zandverstuivingen zijn voor een groot deel ook ontstaan na 'intensieve' akkerbouw in het verleden, toen boeren nog een soort nomaden waren die als de bodem leeg was een eindje verder trokken om op nieuw land te ontginnen. Akkerbouw waarbij bodem bedekking ontbreekt hebben al snel een te sterke uitstraling en te grote verdamping om te spreken van land conservatie.

  • alco1

    Door de steeds verder gaande verschraling zie je hier ook steeds meer droogte gevoeligheid.

  • el

    Wees zuinig op goed land , laat het niet onder water lopen

Of registreer je om te kunnen reageren.