Home

Nieuws 514 x bekeken

Brabant moet ontheffing intensief bedrijf opnieuw beoordelen

Den Haag - De provincie Noord-Brabant moet een nieuw besluit nemen over de vestiging van een nieuw intensief bedrijf in de gemeente Boxtel.

De provincie had het bedrijf geen ontheffing gegeven onder meer omdat in maart 2010 door provinciale staten werd besloten om geen toestemming meer te verlenen voor nieuwe intensieve bedrijven.

De provincie heeft bij haar beslissing  geen rekening gehouden met het feit dat de betrokken ondernemer zijn aanvraag al had ingediend voor de datum waarop het provinciaal beleid werd aangepast. Weliswaar lag er geen formele aanvraag, maar uit de behandeling bij de gemeente is duidelijk al in oktober 2009 is besloten medewerking te verlenen aan de bouw van een woning en de verplaatsing van het bedrijf naar het landbouwontwikkelingsgebied. In het planvoorstel werd expliciet gemeld dat de veehouder van plan was zijn bedrijf voort te zetten op een concrete vestigingslocatie in het landbouwontwikkelingsgebied De Oorsprong.

De provincie had dat moeten beschouwen als een aanvraag, waarvoor een ontheffing kan worden verleend.  De provincie heeft in haar eigen verordening geen nadere eisen gesteld aan de gegevens die in de bedoelde aanvraag moeten worden vermeld en dus kan de provincie niet stellen dat de aanvraag niet volledig was.

De Raad van State wil nog geen schadevergoeding toekennen aan de veehouder. In dit stadium is niet vast te stellen of de ondernemer schade heeft geleden, en welke omvang die schade dan zou hebben. De provincie moet eerst een nieuw besluit nemen. Daarbij moet de provincie uitgaan van de regels die toen golden en niet van de nieuwe verordening, die inmiddels in werking is getreden.

Of registreer je om te kunnen reageren.