Home

Nieuws 366 x bekeken

Veel geschillen om hoogte Britse pacht

Londen – Het vaststellen van nieuwe pachtsommen levert in de Britse landbouw veel meer problemen op dan normaal het geval is. Dat betekent dat enkele duizenden geschillen aan arbiters zijn voorgelegd. Veel contracten die vorig jaar rond hadden moeten zijn, staan daardoor momenteel nog steeds open.

Dat meldde Jeremy Walker, voorzitter van de organisatie van pachtboeren Tenants Farmers Association, in zijn toespraak tijdens het jaarcongres. ‘’Veel landeigenaren of hun agenten hadden hoge verwachtingen ten aanzien van de toename van de pachtsom. De prijzen voor de meeste agrarische grondstoffen leken hoog en de verwachtingen voor een redelijke winstgevendheid waren dan ook hoog gespannen. In een klein aantal gevallen zijn ook hoge sommen overeen gekomen maar onder de huidige omstandigheden is het onwaarschijnlijk dat die boeren op dat land nog met winst kunnen werken.’’ Volgens Walker is door die ‘voorbeelden’ de situatie vooral voor boeren die volledig afhankelijk zijn van pachtgrond ernstig bemoeilijkt. ‘’Het gevolg van die kloof tussen verwachtingen en werkelijkheid is dat veel pachtherzieningen, die vorig jaar geregeld hadden moeten zijn, nog steeds open staan.’’ Relatief veel TFA-leden maken daarbij ook gebruik van een speciale onderlinge verzekering die de kosten van arbitrage voor zijn rekening neemt. ‘’Dat betekent dat die boeren zich staande kunnen houden tegenover onredelijke eisen van de landeigenaar.’’

Of registreer je om te kunnen reageren.