Home

Nieuws 984 x bekeken

Tien miljoen in mestverwerkingsfonds

Lochem - De drie marktleiders in de Nederlandse voerindustrie, Rabobank en belangenbehartigingsorganisaties steken gezamenlijk tien miljoen euro in een fonds voor mestverwerking. Het fonds is vooral bedoeld om op regionaal niveau initiatieven op gebied van mestverwerking in de aanloopfase en bij de kennisverwerving te ondersteunen.

Het fonds is een initiatief van de mengvoerbedrijven Agrifirm, De Heus en Forfarmers Hendrix, samen met LTO Nederland, de Nederlandse Vakbond Varkenshouders en de Rabobank. De helft van het fonds wordt gevuld door de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie. Op dit moment lopen gesprekken met de koepel van voerleveranciers, Nevedi, om de voerindustrie collectief te laten deelnemen in het fonds. In de richting van het ministerie is een vraag gesteld om overheidsgaranties voor mestverwerking beschikbaar te stellen.

Daarnaast zou er een overlegorgaan voor mestverwerking moeten worden ingericht, dat zich bezighoudt met problemen rond vergunningverlening en dat kan worden betrokken bij de financiële ondersteuning van verschillende initiatieven.

Het Nevedi-bestuur heeft het fonds op de agenda gezet van de algemene ledenvergadering. Er worden nog gesprekken gevoerd met andere partijen. De bedoeling is dat het fonds volgende maand gaat werken.

Het fonds zal initiatieven van individuele ondernemers of groepen van ondernemers ondersteunen. De oprichting van het fonds werd in februari op een studiedag voor rundveehouders in Markelo al aangekondigd.

Of registreer je om te kunnen reageren.