Home

Nieuws 1115 x bekeken 8 reacties

Onderzoek naar verduurzamen consumentengedrag

Den Haag - Het kabinet gaat onderzoek doen naar het verduurzamen van het gedrag van consumenten ten aanzien van voedsel en textiel. Het kabinet wil de milieubelasting van deze ketens verminderen. Dat schrijft minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, in reactie op de Balans van de Leefomgeving van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL constateerde dat partijen in de voedselketen eerder in beweging gezet kunnen worden als de overheid een duidelijk standpunt inneemt over de richting van een duurzaam voedselsysteem.

Dit jaar komt het kabinet ook met een aantal maatregelen om het verlies aan biodiversiteit terug te dringen, waarbij volgens het kabinet de diensten die het natuurlijk kapitaal biedt, gewaarborgd moeten blijven. Het kabinet gaat in overleg met provincies en natuurorganisaties over de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) met de verbindingszones, de prioritering van gebieden, het tijdpad en de inzet van de financiële middelen voor de aanleg van de EHS. Binnen het natuurbeleid wordt gestreefd naar synergie met andere maatschappelijke belangen zoals waterveiligheid, recreatie, land- en tuinbouw, voedselproductie, ondernemerschap, gezondheid en energie en klimaat. De provincies voeren het natuurbeleid uit. Opdracht hierbij is wel dat er prioriteit wordt gegeven aan internationale afspraken zoals Natura 2000 en kaderrichtlijn water. De Rijksoverheid is vooralsnog vanaf 2014 verantwoordelijk voor het agrarisch natuurbeheer buiten de EHS. Gestreefd wordt naar een systeem dat aansluit op het gemeenschappelijk landbouwbeleid GLB. Daarbij is goede waterkwaliteit van belang.

Het Kabinet onderschrijft de visie van het PBL dat het tegengaan van klimaatverandering en behoud van biodiversiteit op mondiale schaal om systeemveranderingen vraagt. Om de klimaatverandering tegen te gaan streeft het kabinet naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. In 2020 moet het aandeel duurzame energie in Nederland op 16 procent liggen.

Laatste reacties

 • agratax2

  Geloven we nu echt dat de mens bij machte is om de klimaatsverandering een halt toe te roepen. Klimaatsverandering is een proces dat zo oud is als de aarde en net als de wetmatigheid van de varkenscyclus zich steeds herhaalt. CO2 is een mooie hype die iedereen kan begrijpen, maar het verschijnsel van het zich verplaatsen van de magnetische polen (herhaalt zich door de eeuwen) kan niemand verklaren en is dus niet bruikbaar om de mensen te motiveren hun leefwijze te veranderen. Maar dit verschijnsel zou wel eens meer invloed op het klimaat kunnen hebben dan de mensen met hun 'vervuilende' en 'verwoestende' gedrag en hun CO2 productie. Geen CO2 geen planten groei, dus waar kletsen we over???

 • Zuperboer

  Weer een rapport van enkele miljoenen, adviesbureautje links, adviesbureautje rechts, minister die het niet helemaal begrijpt, waar gaan we met deze bureaucratie naar toe ..... Cyprus misschien? Mensen wordt wakker, kijk eens om U heen, voor het mooie hollandse landschap/leefomgeving is alleen een gezonde concurrerende landbouw nodig, de boer doet de rest.... maar voor we dat willen begrijpen.

 • joannes

  Precies @Zuperboer, elkaar de bal toe spelen, is waar het geld aan opgaat bij de overheden. Ondertussen de bevolking een rad voor de ogen draaien met allerlei problemen die alléén zij zien. Gesteund door de Media die natuurlijk ook een centje willen verdienen en het ¨spectakel¨ nodig hebben om die broodnodige aandacht te krijgen voor de verkoop van pulp. De politiek is slaaf en dader in dit spel, want zijn moet zich bij de actualiteit bewegen in dit ¨democrratisch¨ gestuurde land.

 • Mels

  Zal iemand uit politiek Den Haag hier wel iets van begrjjpen?????

 • Bison

  Mels heb jij wel eens een politician of burocraat gezien of gehoord die hersens heeft?

 • jordi 1455

  soms denk ik dat dat milieu gewoon een stom excuus is om bedrijven geld af te troggelen.

 • agratax2

  Bison iemand die echt intelligent is en deze gave te gelde wil maken zit na zijn veertigste niet meer in de politiek maar in het bedrijfsleven. Hij zal dus hooguit de politiek gebruiken als springplank naar beter betaalde functies. Wat achter blijft zijn of partij ideologen of mensen die geilen op aandacht en nooit meer zullen verdienen dan in de politiek.

 • Bison

  Agratax1 Ik denk dat er echt wel inteligente mensen zijn die in de politiek willen en die het hart op de goede plaats hebben maar ze vinden waarschijnlijk snel uit zo gauw ze er tussen zitten dat ze als eenling maar beter met de wolven mee kunnen huilen als ze niet opgevreten willen worden door de roede.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.