Home

Nieuws 458 x bekeken 2 reacties

Onderzoek naar schaliegaswinning in Noordoostpolder

Luttelgeest - Het Brabantse bedrijf Cuadrilla Resources doet vooronderzoek naar de winning van schaliegas in de gemeente Noordoostpolder. Het bedrijf heeft twee locaties op het oog waar geboord kan worden naar het gas. Het vooronderzoek richt zich op de ecologische omstandigheden en de geschiktheid van de bodem om boorinstallaties te bouwen.

De twee locaties liggen ongeveer een kilometer ten westen van Luttelgeest en in een akkerbouwgebied ongeveer twee kilometer ten zuidoosten van Marknesse.

Het bedrijf Cuadrilla heeft in 2010 al een opsporingsvergunning gekregen van het rijk voor het concessiegebied in Noordoostpolder. De bedoeling is dat in de loop van dit jaar een proefboring wordt uitgevoerd.

Het vooronderzoek dat deze maand wordt uitgevoerd, is er onder meer op gericht om ongewenste verstoring van de flora en fauna te voorkomen.

Directeur Frank de Boer van Cuadrilla laat weten dat er pas echt geboord gaat worden als uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken heeft uitgewezen dat de mogelijke risico's en de gevolgen van het boren naar schaliegas voor mens en milieu acceptabel zijn. De Boer gaat ervan uit dat het ministerie dat onderzoek voor 1 juli heeft afgerond.

Bij de schaliegaswinning wordt aardgas vrijgemaakt uit harde steenlagen op ongeveer drie kilometer diepte. Het gesteente wordt onder grote druk gezet, waardoor het gas ontsnapt. Critici vrezen dat schaliegaswinning nadelige effecten heeft op grond- en drinkwater. Verder zou de bodem vervuild kunnen raken en er bestaat vrees voor aardschokken en bodemdaling. De winbare hoeveelheid schaliegas wordt door het Amerikaanse energieagentschap geschat op ongeveer een half biljoen kubieke meter gas. Dat is tien keer de jaarconsumptie van Nederland.

Laatste reacties

  • bbuizer

    De wens om schaliegas te winnen met alle risico's van dien vind ik erg dom.
    In de 1e plaats vind ik het niet erg kies om zo destructief in de kleisteenlagen te willen rommelen. Zo ga je toch niet met moeder aarde om?
    In de 2e plaats zijn de risico's van chemische vervuiling voor grond- en drinkwater onverantwoord groot. Binnenkort breng ik 'n werkbezoek aan Bangladesh. Daar hebben ze grote problemen met de giftige stof arsenicum in het grondwater! Laten we zuinig zijn op grond- en drinkwater!

  • agratax2

    Ik les net dat schaliegas winning een erg dure methode is omdat er heel veel horizontaal geboord moet worden vanuit één verticale put. Horizontaal boren gaat nog niet verder dan 2 kilometer van de hoofdput. Dit betekent een oppervlakte van 5000 hectare en dan moet dit ook nog in iedere lag gebeuren. Tel uit je winst en je zult zien dat het net gaat als met de huidige gascentrales die hun werkzaamheden over dragen aan kolencentrales vanwege de kosten. Wie wil duur gas verstoken als steenkool en biomassa (hout) goedkoper is. Wat te denken van eventuele schade vergoedingen als er net als nu in Groningen toch ondergrondse verschuivingen optreden en / of bodemdalingen. Nederlandse bodem is geen Amerikaanse bodem die ver boven de zeespiegel ligt.

Of registreer je om te kunnen reageren.