Home

Nieuws 966 x bekeken

‘Nederlands biobrandstofbeleid voorbeeld’

Delft – Het Nederlandse biobrandstoffenbeleid is qua transparantie en focus op verminderde uitstoot van broeikasgassen een voorbeeld voor andere Europese landen. Binnen Nederland scoren Salland en Argos qua milieubelasting het beste.

Dat concludeert onderzoeksbureau CE Delft in een studie die is uitgevoerd in opdracht van onder meer natuurorganisaties Natuur en Milieu en Birdlife International.

De rapporteurs stellen dat Nederland na het Verenigd Koninkrijk pas de tweede lidstaat van de Europese Unie is die inhoudelijke informatie over de grondstoffen en herkomst van biobrandstoffen openbaar beschikbaar stelt. Zo’n 25 procent van de biobrandstoffen die in 2011 in Nederland zijn verkocht, geproduceerd zijn uit afval en gewasresten, een veel hoger percentage dan elders in de EU. Het totale percentage biobrandstof in de brandstofmix is vergelijkbaar met andere landen: zo'n 3 procent.
De milieuschade bij de productie van biobrandstoffen verschilt volgens de onderzoekers sterk. Van de aanbieders scoren Salland en Argos het beste, terwijl Esso met afstand het slechtst presteert. Bij Salland werd voor 51 procent van de productie frituurvet als grondstof gebruikt en voor 24 procent mais. Het Rotterdamse Argos verwerkt voor bijna de helft van de productie talg als basis voor biodiesel.
Esso gebruikt voor 60 procent koolzaad uit Duitsland. Bij Esso is de helft van de uitstoot van broeikasgassen indirect. De gedachte is dat wanneer koolzaad wordt aangewend voor biobrandstoffen, elders meer soja wordt geteeld voor veevoer. Met name in Brazilië is de productie van soja de laatste jaren sterk toegenomen en volgens niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) gaat de groei van de teelt vaak gepaard met ontbossing.
Volgens Trees Robijns van Birdlife Europe is het eigenlijk een schande dat maar 2 van de 27 landen in de EU transparant zijn over biobrandstoffen. Volgens Robijns bestaat het risico dat producenten de biobrandstoffen met de meeste milieuschade nu bewust afzetten op markten waar geen verantwoording hoeft te worden afgelegd.

Of registreer je om te kunnen reageren.