Home

Nieuws 10986 x bekeken 27 reacties

Mestverwerking komt op stoom

Doetinchem - De verwachte verwerkingscapaciteit van dierlijke mest is voldoende om het te verwerken fosfaatoverschot van 29 miljoen kilo weg te werken. Maar niet alle plannen zullen voor 2015 gerealiseerd zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Boerderij.

In 2015 moet in Nederland ongeveer 29 miljoen kilo fosfaat verwerkt worden. Dat blijkt uit berekeningen op basis van gegevens van het CBS, Kamerbrieven en wetsvoorstellen. Het grootste mestoverschot zit in regio Zuid. In dit gebied moet 20,4 miljoen fosfaat worden verwerkt in 2015. Maar ook buiten de concentratiegebieden is er een fosfaatoverschot. Regio Oost moet 6,7 miljoen kilo fosfaat verwerken en de rest van Nederland 1,7 miljoen kilo.

Van de 29 miljoen kilo te verwerken of te exporteren fosfaat komt bijna 9 miljoen kilo voor rekening van de pluimveehouderij. De rest, 21 miljoen kilo, moet gerealiseerd worden door de overige veesectoren, waarvan 14 miljoen kilo door de varkenshouderij,  2,6 miljoen kilo door de melkveehouderij en de rest door overige sectoren, waaronder de kalverhouderij.

Uit een inventarisatie van het te verwerken fosfaatoverschot en de geplande capaciteit blijkt dat de landbouw kan voldoen aan de verwerkingsplicht. Zeker als daar de directe mestexport bij opgeteld wordt. Echter niet alle plannen kunnen vóór 2015 operationeel zijn. Veel initiatieven staan nog in de kinderschoenen en wachten op een vergunning, of er moet zelfs nog een vergunning worden aangevraagd.

De huidige mestverwerkingscapaciteit in Nederland is goed voor 12 miljoen kilo fosfaat. Komende jaren kan dit groeien met ruim 17 miljoen kilo. De toekomstige capaciteit is gebaseerd op gegevens van ZLTO, LTO Noord, Cumela, mestafzetcoöperaties en -verwerkers. Hieruit blijkt dat er plannen genoeg zijn. Initiatieven schieten her en der als paddenstoelen uit de grond.

De laatste tijd klinken zorgelijke geluiden over de voortgang. Als het niet lukt, dreigt onder meer de invoering van melkveerechten.

Een inventarisatie leert dat er genoeg concrete plannen in de pijplijn zitten om de benodigde hoeveelheid mest te verwerken. Dat is goed nieuws voor de veehouderijsector. Zorgpunt is wel dat de plannen voor de deadline niet klaar zullen zijn. Van veel initiatieven is nog onbekend wanneer ze klaar zijn. Vaak moeten vergunningen nog worden aangevraagd en locaties gevonden. Hoe de routes van de droge, dikke fractie er de komende jaren daadwerkelijk gaat uitzien, is nog onzeker. Dit geldt ook voor de afzetmogelijkheden. Er ontstaat immers een – uit nood geboren – aanbod gestuurde markt van gedroogde, dikke, fosfaatrijke fractie die in het buitenland zijn weg moet gaan vinden naar akkerbouwers en tuincentra.

Eind 2013 moet duidelijk zijn of er voldoende mestverwerking is in Nederland. Dat betekent structurele afzet van fosfaat buiten de Nederlandse landbouw. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken wil ook realiseerbare, kansrijke installaties meenemen. Mestbewerking en vergisters zonder hygiënisatie- of droogcapaciteit, vallen hier niet onder.

Laatste reacties

 • Rembert van Noort

  Plannen zonder route naar de markt kun je toch moeilijk concreet noemen lijkt mij.

 • biertje

  Leuk voor akkerbouwers die net in een mestzak hebben geinvesteerd

 • jvanleijsen1

  klopt mest is allemaal in nederland te plaatsen . Mest is nog nooit geleverd op juiste tijd , plaats en samenstelling daardoor blijft bijna 50% in akkerbouwgebieden onbenut . Ruimte welk altijd het goedkoopst en duurzaamst kan worden benut . Maar nee hoor men moet zonodig naar frankrijk wat uiteindelijk meer gaat kosten voor de producent . Jammmer dat het zo moet !

 • deer123

  Mest verwerking , wat doen we er dan mee ? verbranden ?
  over de hele wereld is onvoldoende fosfaat, mest is toch goud !!

 • FA

  Mest is inderdaad goud, ongelofelijk dat er moet worden betaald om van mest af te komen als er een wereldwijd tekort is.

 • tedagro

  Klopt FA #5 , In NL wordt de dierlijke mest niet op de juiste waarde geschat, men heeft jarenlang misbruik kunnen maken van een zogenaamd overschot waardoor het een melkkoe is geworden voor transporteurs/handelaren en afnemers. Het is dan logisch dat veehouders naar goedkopere oplossingen zoeken waarbij ze niet afhankelijk zijn van de 'grillen' van de markt. Waarom zijn de afzetkosten in de winter op een hoog niveau terwijl je dan de mest het goedkoopst kunt vervoeren en in het voorjaar het meest efficient kunt uitrijden met gehaltes die bekend zijn !

 • drevanhelmond1

  Mest is het goud van de toekomst maar we weten nog niet hoe we het moeten omsmelten .

 • Rembert van Noort

  Als mest na 'omsmelting' goud waard is, waarom gebeurt dat dan zo weinig zonder dat de overheid dat verplicht stelt?

 • bankivahoen

  Deer123@, fosfaat blijft over na verbranding en wordt weer als grondstof hergebruikt.

 • joannes

  Het probleem is dat geen klant zich bindt aan een tot op heden fantasie product! Iedereen is gefoccused op de verwerking maar de verkoop is nog lang niet duidelijk voor dit goud.En zolang het onvoldoende duidelijk is wat de opbrengsten kunnen zijn zullen de producenten de verwerkingskosten moeten betalen. Producenten die ook geen slagkracht hebben met de margere marges. Op deze manier oplossingen zoeken kan frustreren, zo blijkt!

 • H Zonderland

  @bankivahoen #9, Als Fosfaat (te) heet is geweest is het dan nog wel oplosbaar/geschikt als meststof? Waar wil je het als grondstof voor gebruiken?

 • Mels

  Het grappige aan het verhaal is dat al die(stomme)boeren die mest moeten afzetten dit hele onzinnige plan voor zoete koek hebben geslikt.Wat was namelijk de voorwaarde??? Als blijkt dat jullie het mestoverschot kunnen bewerken/verwerken mogen jullie meer dieren houden.Wat het ging kosten interesseerde niemand wat. Als we maar meer dieren kunnen houden. Dat we in NL geen mestprobleem hebben maar een gebruik(er)s probleem dat hadden jullie van de daken moeten SCHREEUWEN. Hoe gedwee kan je volgen?

 • Frenske

  Breng de bulkveebedrijven naar het buitenland dan hoeft er ook geen mest vervoerd te worden en zitten we ook zonder verwerkingsprobleem.

 • jvanleijsen1

  Mels .

  SUPERVISIE !!!!!

 • Tessa Knots

  Wat een slecht geschreven artikel Esther ! opnieuw naar de journalistenschool zou ik zeggen.

 • Mels

  Jvanleijsen. Positief of negatief????

 • bankivahoen

  H.Zonderland@,goede opmerking, fosfaat die overblijft na verbranding is prima geschikt als onderdeel van nieuw te produceren meststoffen. Wel is de oplosbaarheid iets minder. Slibverbranders (rioolslib) SNB Moerdijk en DRSH Dordrecht recyclen al geruime tijd fosfaat. Kunstmestfabriek ICL wil vanaf 2015 grote hoeveelheden fosfaathoudende as hergebruiken. Het enige probleem is dat er ooit teveel zware metalen in de as zitten, wat extra kosten met zich meebrengt om deze te scheidden

 • H Zonderland

  @Mels#12, Inderdaad, naar wat het kost wordt niet gekeken. Via de verwerkingsplicht worden dure en m.i. onrendabele installaties gebouwd die qua afzetprijs nooit kunnen concurreren met directe afzet naar akkerbouwgrond. Gezien de hoge kunstmestprijzen willen akkerbouwers meer met mest in hun mineralenbehoefte voorzien. Dit leidt tot lagere afzetprijzen. Wanneer deze afzetprijzen op een niveau komen die fors onder de verwerkingscontractprijs komen te liggen kunnen de intensieve veehouders beter één euro/ton aan hun verwerker betalen om zijn toko te sluiten en hun mest goedkoper naar akkerbouwers afvoeren. Hiermee lopen (potentiele)verwerkers het risico de vergisterexploïtanten achterna te gaan. Dus verwerkers kunnen alleen maar bestaan van rendement en niet van leveringsdwang.

 • alco1

  jvanleijsen, Mels, Zonderland of wie dan ook. Hebben jullie je al opgegeven bij Minasblunders om een blok te vormen om de hele mestwet weer in behandeling te krijgen, voor een realistische invulling.

 • Mels

  Jazeker. Wij raken eens met elkaar aan de koffie om e.a te bespreken.

 • minasblunders1

  Goed zo, Alco. Opgeven bij: minasblunders@hotmail.com

  Hoe meer aanmeldingen, hoe groter de vuist wordt.

 • Mels

  Jan,er zal wel iets mis zijn bij mij ,maar ik kan die url`s nooit overnemen,hebben er meer problemen mee of ben ik weer de enige???.
  Gelukkig komen er zoals het nu lijkt geen dierrechten,gelukkig maar want op een nieuw soort quotum zit niemand te wachten.Behalve dan de bijna pensionado`s die nu hun quotumwaarde als sneeuw voor de zon zien verdwijnen.

 • Mels

  H Zonderland,die visie had ik nog niet bekeken maar ik denk dat je er niet ver naast zit.Zoals ik al eerder heb geopperd is de oplossing voor het mestprobleem erg eenvoudig want als je kijkt hoeveel de akkerbouw aan N en P uit kunstmest gebruikt dan zul je zien dat als dat opgevuld moet worden met mest er geen mest overschot is maar de productie is verkeerd verdeeld.
  Oplossing;
  Wie zijn bemestingsplan voor 90% invult met dierlijke mest mag een deel P ven N meer gebruiken.Ongeacht of je akkerbouwer bent of veehouder met meer land dan vee.Mestafzet kosten zullen dalen en de akkerbouwer zal de afweging maken:of minder N/P en kans op minder opbrengst en achteruitgang van de bemestingswaardes of meer N/P en de nadelen van de aanwending van de mest maar wel een betere bodem en dito opbrengst.Ik wist t wel.

 • Pe

  Idd Mels. Correcte benadering!! Het punt is nog wel dat akkerbouwers de P het hardst nodig hebben in de aardappels. Dan schuiven ze liever soms met gebruiksnormen uit andere gewassen. Dat is moeilijk met mest, misschien is scheiden dan een optie ??

 • tedagro

  Als producent van mest weten wij allang dat er een groot gedeelte van de afzetruimte niet ingevuld word. Dit is altijd al zo geweest, zelfs nu met hoge kunstmestprijzen wil men er nog het liefst geld bijkrijgen om mest te ontvangen. Logisch dat veehouders naar een structurele afzetvorm zoeken die goedkoper is en meer afzetzekerheid geeft ! Uiteindelijk is het heel simpel, als mestverwerking toch te duur blijkt, komt het niet van de grond. Of het wel of niet verplicht is maakt niks uit.
  De mestprijzen zijn al jaren veel te hoog, mesthandelaren en afnemers moeten de hand maar eens in eigen boezem steken. Als men graag mest wil ontvangen, graag op een betaalbare manier, want veel veehouders zijn het moe jaarlijks grote sommen geld te betalen om van een waardevol produkt af te komen.

 • heijden8

  Mest overschot tjonge tjonge.
  Men weet precies hoeveel grond in nederland bemest kan worden
  op de vierkantemeter af en hoeveel mest er op kan.
  als dat allemaal goed geregeld word en de overheid (ZLTO) is het daar
  mee eens dan is naar mijn inziens alles opgelost.
  waarom dan al die dure installaties .
  wie heeft er met het huidige sijsteem er het meeste baat bij.
  waar gaat het eigenlijk over.
  wat willen de beleidsmakers nou precies een gezonde voedsel produktie.
  of een belijdsmacht uit te voeren over europa.
  voor mij is het allemaal wat duidelijk aan het worden.
  onze nieuwe minister danst mooi met de polonaise mee.
  als men werkelijk een gezond en diervriendelijk voedsel wil produceren
  dan moet de polonaise wel ophouden.
  en samen aan de tafel zonder machtsvertoon.
  hopende draag ik een steentje hieraan bij.
  p.s. als men over heel nederland het voedsel voor de planten goed verdeelt
  en dan samen oogsten alle problemen opgelost. TOCH
  samen oogsten wat MOOI he` ZOU MOETEN KUNNEN
  groetjes n`collega.

Laad alle reacties (23)

Of registreer je om te kunnen reageren.