Home

Nieuws 817 x bekeken

Samenvoeging Natura 2000-gebieden leidt tot langer vergunningtraject

Den Haag – Met het samenvoegen van Natura 2000-gebieden lijken boeren van de regen in de drup te geraken. In de meeste gevallen zullen vergunningprocedures namelijk aanmerkelijk ingewikkelder worden en dus langer duren, blijkt uit een rapport van Alterra.

Voor zowel initiatiefnemer als bevoegd gezag betekent een groter gebied meer werk. Dit komt doordat het moeilijker wordt om de gevolgen van een project voor het natuurgebied vast te stellen. Een groot voordeel van samenvoeging is dat er meer mogelijkheden bestaan voor het opheffen van eventuele negatieve effecten met positieve ontwikkelingen elders. Hier bestaan echter strenge voorwaarden voor.

Juist op basis van deze studie is staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) van plan de gebieden in de uiterwaarden van IJssel, Rijn en Waal samen te voegen met de Gelderse Poort. Een merkwaardig besluit, vindt Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA). “Het is ongelofelijk dat het kabinet dit wil doorzetten”, zegt hij. “Het rapport gaat uit van de mogelijkheid tot het salderen van effecten, maar onduidelijk is of dit wel kan. Dat vergunningsprocedures ingewikkelder worden, is voor mij onacceptabel.” Geurts eist opheldering van Dijksma.

Het samenvoegen van gebieden is overigens geen sinecure. Volgens Alterra is het alleen onder zeer strikte voorwaarden toegestaan; zowel de Europese Commissie als het Europese Hof van Justitie zullen niet toestaan dat dit leidt tot een verslechtering van de ecologie. Als er dan groen licht is, moet ook nog eens de beheerplanprocedure worden overgedaan. Het idee van het samenvoegen van gebieden is afkomstig van voormalig staatssecretaris Henk Bleker, die tevens de opdracht tot deze studie heeft gegeven.

Of registreer je om te kunnen reageren.