Home

Nieuws 926 x bekeken 1 reactie

PvdD en SP vrezen nieuwe veehouderij in Groningen

Groningen - De Statenfracties van SP en PvdD in Groningen voeren actie tegen de ruimte die de Provinciale Omgevingsverordening biedt aan de veehouderij. Voorafgaand aan de Statenvergadering van woensdagochtend nemen ze stelling tegen de vestiging, van wat zij 'veefabrieken' noemen. Volgens de twee partijen biedt de verordening ruimte voor de vestiging van grote melkveebedrijven.

De verordening biedt ruimte voor de vestiging van bedrijven die moeten verplaatsen uit de ecologische hoofdstructuur of die plaats moeten maken voor stads- of dorpsuitbreiding. De verordening biedt ook ruimte aan het provinciebestuur om agrarische bedrijven op specifieke plaatsen in te plaatsen. De omvang van het bouwperceel bedraagt maximaal 3 hectare, daarbinnen moeten stallen, mestopslag en andere bedrijfsgebouwen worden gepast. Alleen schuilstallen en hekwerk mogen buiten het bouwblok worden gerealiseerd.

De provincie biedt geen ruimte voor de nieuwe vestiging van intensieve veehouderijbedrijven als hoofd- of neventak. Bestaande bedrijven worden in de ontwikkeling beperkt, afhankelijk van de locatie waar ze gevestigd zijn.

Volgens SP en PvdD krijgen gemeenten een ruimere bevoegdheid. Die gemeentelijke bevoegdheid wordt overigens ingekaderd door de provinciale verordening. Met de verordening komt een eind aan het nu geldende moratorium.

Eén reactie

  • koestal

    ja en boeren die daar ook nog willen wonen met al die aardbevingen

Of registreer je om te kunnen reageren.