Home

Nieuws 885 x bekeken 1 reactie

Akkoord over bescherming Boetelerveld

Luttenberg - Boeren, grondeigenaren en overheden hebben een akkoord gesloten over de vernatting van het natuurgebied Boetelerveld in Overijssel. Het ministerie van Economische Zaken heeft goedkeuring gegeven aan het maatregelenpakket dat is afgesproken tussen provincie, waterschap Groot Salland, Landschap Overijssel, Overijssels Particulier Grondbezit, de betrokken gemeenten en LTO Noord.

Door de maatregelen wordt 18 hectare landbouwgrond aangewend voor natuurbehoud. Betrokken boeren worden via kavelruil gecompenseerd.

Rondom het natuurgebied - een van de 26 Natura-2000-gebieden - komt een bufferzone van ongeveer 130 hectare. In die bufferzone worden maatregelen genomen om het grondwaterpeil in het natuurgebied zelf te verhogen. In de bufferzone blijft landbouw mogelijk en er is een schaderegeling voor natschade.

Eén reactie

  • Marco22

    Mag niemand weten natuurlijk.Maar dit wordt gewoon een inlaatgbied voor drinkwater. Egenlijk is dit super warmegrond. Boeren krijgen beperkingen opgelegd en een beetje schadevergoeding als compensatie. En vitens + wgs worden er beter van.

Of registreer je om te kunnen reageren.