Home

Nieuws 3523 x bekeken 8 reacties

Zorgen over inkomensdaling sectoren

Den Haag – De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de effecten van het nieuwe stelsel van inkomenstoeslagen op kwetsbare sectoren zoals de kalverhouderij en zetmeelaardappelteelt. Staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) is bereid ondersteuning te bieden, maar waarschuwt voor al te hoge verwachtingen.

Dat bleek woensdagavond tijdens een debat over de Nederlandse invulling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Een van de kernpunten van het hervormde GLB is de overgang naar een gelijke hectarepremie in 2019. Met name kalverhouders, vleesveehouders en zetmeelaardappeltelers krijgen hierdoor flinke klappen. Een ruime meerderheid van de Kamer wil dat Dijksma stappen zet om de pijn wat te verzachten.

De staatssecretaris erkent dat er knelpunten zijn en komt voor 1 mei met een plan van aanpak. Daarop vooruitlopend heeft zij alvast een overgangsregeling voor de vlasteelt aangekondigd. Uitgangspunt is dat er geen herkoppeling van steun plaatsheeft; dat zou in strijd zijn met het principe van gelijke premies. Ook waarschuwde Dijksma voor te veel optimisme wat betreft het budget. "Er gaan bedragen rond van 10 miljoen per sector per jaar", zei zij. "Maar dat is er niet." Eventueel extra geld gaat altijd ten koste van andere sectoren, aldus de staatssecretaris.

Niet iedereen is daardoor gerustgesteld. CDA en Christenunie dienden daarom samen een motie in, die het kabinet oproept de premiedaling bij kalverhouders tot een halvering te beperken. Ook pleiten de twee fracties voor een jaarlijkse evaluatie van de ontwikkeling in kwetsbare sectoren. Om ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk steun buiten de landbouw terechtkomt, wil CDA'er Geurts tevens dat terreinbeherende organisaties worden uitgesloten van het ontvangen van inkomensondersteuning. Dijksma wees deze voorstellen van de hand, hoewel zij een eenmalige evaluatie wel ziet zitten.

Laatste reacties

 • koestal

  Heel terecht ! Dit gaat zo niet goed.

 • Boomkesboer

  als ze dan toch willen vergroenen waarom geef je dan altijd alles aan de niet groene sectoren kalveren vleesvee etc dat die nu heel veel krijgen wil toch niet zeggen dat dat terrecht is, alle groene sectoren tuinbouw bollen en boomteelt akkerbouw die krijgen niks enkel concurrentie op grond omdat een kalver mester met een paar duizend kalveren 100000 euro subsidie ontvangt en 100 ha en meer grond in gebruik heft terwijl hij met die grond niks doet want zijn kalveren eten geen gras geen mais geen hooi niks van zijn grond, zoek een geode oplossing voor die mest en zorg dat zo''n boer de kost heft zonder die ton subsisie en zonder die 100 ha grond te hoeven bewerken.

 • afm

  er zijn ook sectoren die nog nooit iets hebben ontvangen. laat zu die nu maar eens de koomende 20 jaar subsidie geven. die andere sectoren kunnen nu wel gaan rentennieren. de stuuntrekkers

 • Peerke1

  Ja, de rijken hebben nooit genoeg en de armen die nooit iets hadden zullen zo arm blijven.

 • bankivahoen

  Zo te horen geen zorgen voor de pluimveesector , die is men liever kwijt als rijk ! Selectieve schijn- verontwaardigheid kan men de bewindvoerders niet ontzeggen !

 • boerderijdinther

  Het is raar om te lezen dat de sectoren die nu om extra steun roepen vorige week nog als de grootverdieners van 2013 werden vermeldt! De andere sectoren moeten hun bestaansrecht toch ook zelf bewijzen/verdienen?
  Het is niet dat ik ze het niet gun, maar vindt het wel opmerkelijk!

 • df

  De tweede kamer maakt zich zorgen.........ja, ja dat zal wel.
  Democratische zorgen !!!
  Niemand hoofdelijk verantwoordelijk.
  En als je later protesteert kruipen ze weg achter 'Brussel'.
  Derogatie op de helling, nou een ploegverbod op 'blijvend' grasland !!!!
  Nou, dat weer............(van de regen in de drup)
  Terwijl Duitsland zins jaar en dag nog de ketsplaat gebruiken mag !!!!!!!!

 • mbm

  Het gaat erom dat je de (zelf opgebouwde) toeslagrechten niet zo snel naar vrijwel NUL kunt brengen terwijl de vleeskalverensector op dit moment deze rechten niet kan missen omdat dit het enige inkomen genereert. De klap is eenvoudigweg te groot. Tel daarbij op dat alle omringende landen WEL de koppeling overeind houden en het scheve beeld is compleet. De flat rate gaat vooral de zakken vullen van de zo weinig mogelijk producerende boer die de grond aanhoudt voor de betaalrechten én voor de grote grote verpachters die de betaalrechten gaan incasseren. Was dat soms de bedoeling van GLB?

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.