Home

Nieuws 1451 x bekeken

Wet Plattelandswoning mogelijk strijdig met EU-recht

Deventer - De Wet Plattelandswoning is mogelijk strijdig met Europese regels. Dat schrijft juriste Annelies van den Brink in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht.

Volgens Van den Brink is het heel goed mogelijk dat de Europese verordening voor de luchtkwaliteit het niet toelaat een uitzondering te maken op het punt van de luchtkwaliteit voor de woningen vlakbij landbouwbedrijven.

De Wet Plattelandswoning is een jaar van kracht. In de wet wordt geregeld dat de bescherming van een woning tegen nadelige milieueffecten niet wordt bepaald door het feitelijk gebruik (wie er woont), maar door de planologische regels.  In het oude regime golden voor de bedrijfswoning waar de ondernemer of diens medewerkers wonen, andere regels dan voor 'gewone' burgerwoningen op het platteland.

Veel bedrijfswoningen komen beschikbaar voor plattelandsbewoners die niet aan het bedrijf gebonden zijn en daarmee is de woning feitelijk geen bedrijfswoning meer. Voor die woningen is de planologische status plattelandswoning gecreëerd, waarbij is bepaald dat die woning niet wordt beschermd tegen de milieugevolgen van het bijbehorende bedrijf. In de plattelandswoning kunnen burgers wonen, maar zij kunnen zich niet beroepen op strengere milieueisen voor het bijbehorende bedrijf.

Van den Brink stelt dat de Wet Milieubeheer en de Europese Richtlijn luchtkwaliteit geen uitzonderingen bevatten waaronder de plattelandswoning zou kunnen vallen. De redenering die parlement en regering hebben gevolgd  "vormt een tamelijk zwakke juridische basis voor de gedachte dat de plattelandswoning geen bescherming tegen fijn stof behoeft", stelt Van den Brink.

Of registreer je om te kunnen reageren.