Home

Nieuws 1127 x bekeken

Steun voor PAS, wel zorgen

Den Haag – De Tweede Kamer overweegt de mogelijkheid voor externe saldering van stikstof voorlopig overeind te houden. Staatssecretaris Sharon Dijksma wil juist met de invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) een einde maken aan deze mogelijkheid.

Gisteren debatteerde de Kamer over de al jaren voortslepende stikstofproblematiek. Het kabinet hoopt met de PAS een dubbelslag te slaan: met herstelmaatregelen moet de kwaliteit van de natuur verbeteren, waardoor tegelijkertijd meer ontwikkelruimte voor bedrijven ontstaat. Die systematiek zou vooral voor veehouders nabij Natura 2000-gebieden soelaas kunnen bieden.

Hoewel de PAS kan rekenen op een ruime Kamermeerderheid, zitten er nog wel wat haken en ogen aan het wetsvoorstel. Zo is het volgens de SGP onverstandig om de huidige praktijk van externe saldering stop te zetten zodra de PAS in werking treedt. Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf vindt dat een terugvaloptie nodig is voor het geval het nieuwe instrument niet naar verwachting werkt.

“Wij willen niet met lege handen staan als de uitgifte van ontwikkelruimte door de Raad van State onderuit gehaald wordt”, zegt Dijkgraaf. “De besluitvorming gaat moeizaam. Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid willen we daarom graag een slot op de deur.” De SGP’er krijgt op dit punt steun van in elk geval VVD, CDA en PVV. Als ook Christenunie zich achter zijn voorstel schaart, wat de partij nadrukkelijk overweegt, is er sprake van een meerderheid. Coalitiepartij PvdA vindt dit echter geen goed idee.

Daarnaast pleit Dijkgraaf voor de invoering van een aanvullende drempelwaarde van 0,3 mol: een depositietoename onder die waarde heeft volgens hem namelijk ‘geen fysische betekenis meer’, ook niet als cumulatie wordt meegerekend. Dit zou vooral positief uitwerken op bedrijven die op iets grotere afstand van Natura 2000-gebieden liggen. Ook dit plan wordt door VVD, CDA en PVV gesteund.

Een andere zorg die bij veel fracties leeft, is dat de ontwikkelruimte die de PAS straks biedt niet ten goede komt aan de agrarische sector. Ook industrie en wegenbouw kunnen namelijk meeprofiteren van dit nieuwe instrument. Verhoging van de maximumsnelheid of wegverbredingen kunnen op die manier de ruimte voor boeren opsouperen. Volgens VVD’er Helma Lodders moet dan te allen tijde worden voorkomen. “De landbouw staat aan de lat”, aldus de liberaal.

Groenlinks en Partij voor de Dieren zien niets in de PAS. Zij beschouwen dit instrument vooral als een manier om het bedrijfsleven tegemoet te komen; de natuur zou op de tweede plaats staan. Volgens Groenlinkser Jesse Klaver is de PAS ‘het beste voorbeeld van het wegbureaucratiseren van een probleem’.

Of registreer je om te kunnen reageren.