Home

Nieuws 2471 x bekeken 1 reactie

Onttrekking grondwater verplicht melden

Doetinchem – Wie grond- en/of oppervlaktewater onttrekt in de omgeving van kwetsbare gebieden moet dit melden bij het waterschap voor 20 december. In de toekomst is niet-geregistreerde onttrekking voor beregening en bevloeiing verboden en kan leiden tot handhaving. De meldingsplicht geldt in de waterschappen Reest en Wieden, Velt en Vecht, Regge en Dinkel, Groot Salland en Rijn en IJssel.

Vijf waterschappen in Oost-Nederland willen een nieuwe regeling vaststellen voor onttrekkingen uit grond- en oppervlaktewater in kwetsbare gebieden. Daarom zijn deze waterschappen gestart met een inventarisatie naar de omvang van de bestaande onttrekkingen. Het gaat om onttrekkingen zoals met een vaste of mobiele regeninstallatie, een druppelsysteem of onttrekkingen voor spoelwater of drinkwater voor vee.

In mei 2013 hebben de vijf waterschappen een nieuwe beregeningsregeling vastgesteld. Deze regeling staat in kwetsbare gebieden geen onttrekkingen uit grond- en oppervlaktewater toe voor beregening of bevloeiing. Deze beregeningsregeling geldt niet voor bestaande situaties. Maar ook voor bestaande onttrekkingen willen de waterschappen een regeling vaststellen.

Om te weten om welke bestaande onttrekkingen het gaat, voeren de waterschappen een inventarisatie uit onder eigenaren en pachters van percelen liggend binnen 200 meter rondom beschermde natuurgebieden en in de directe omgeving van kwetsbare wateren. Op de website van waterschap Rijn en IJssel staat hierover meer informatie. Ook is er een kaart te vinden waarop de kwetsbare gebieden staan.

Eén reactie

  • schoenmakers1

    moeilijk doen om niks, de boer mag geen nieuwe onttrekkingen in die gebieden, maar als het het waterschap het beter uitkomt mogen hun ontheffing hieraan geven. Met andere woorden, het mag niet maar als het degene die het verbod maakt het beter uitkomt mag het wel???????

Of registreer je om te kunnen reageren.