Home

Nieuws 854 x bekeken 1 reactie

Hof: lagere waterschapsheffing beheergrond

Arnhem - De belastingkamer van het Gerechtshof in Arnhem vindt dat voor beheergronden lagere waterschapslasten mogen worden opgelegd. De beheergronden waarbij de ontwikkeling van natuur centraal staat, behoren niet te worden aangeslagen als 'ongebouwd overig', maar als 'natuurterrein' in de waterschapsheffing van het waterschap Regge en Dinkel.

De zaak ging om een bijna 5 hectare groot perceel, waarvan de belastingplichtige eigenares was. Tussen 1999 en 2012 is het perceel onttrokken aan de landbouw; de drainage werd verwijderd en het perceel werd alleen met ruige stalmest bemest en er werden andere maatregelen getroffen om de natuur tot ontwikkeling te laten komen.

De heffingsambtenaar van het waterschap sloeg de eigenares aan voor een bedrag van bij na 42 euro per hectare. De rechtbank in Zwolle steunde het waterschap daarin aanvankelijk. Bij de behandeling in hoger beroep bij het hof in Arnhem, komen de rechters tot een ander oordeel. De rechters kijken naar het opbrengstgevend vermogen van de grond. Die komt in dit geval niet meer dan 10 procent ten goede van de veehouderij en voor het overige aan de ontwikkeling van de natuur. Dat betekent dat de grond in de redenering van de rechter geheel of nagenoeg geheel voor de natuur wordt ingezet en dus moet worden belast als natuurgrond. De waterschapsheffing moet omlaag tot ruim 10 euro per hectare.

Eén reactie

  • agratax2

    Lees ik het goed dat -natuur percelen- nagenoeg vrij van waterschapslasten zijn omdat ze geen opbrengst genereren? Ik weet vrij zeker dat ze doorgaans wel extra water beheer kosten hebben dan landbouwgronden en bebouwd terrein. Er moeten immers speciale kunstwerken worden aangelegd om het waterpeil te verhogen om de natuurlijke vegetatie weer in ere te herstellen.

Of registreer je om te kunnen reageren.