Home

Nieuws 7802 x bekeken 13 reacties

Geleidelijke overgang naar gelijke hectarepremie

Den Haag – De overgang van inkomenstoeslagen op basis van historische referenties naar een gelijke hectarepremie in 2019 zal zo geleidelijk mogelijk verlopen. Binnen de kaders van de Europese afspraken wil staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) de verschillende sectoren maximaal de kans bieden aan het nieuwe stelsel te wennen, zo schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Dijksma is het terecht dat er met de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) een einde komt aan de huidige wijze van subsidievaststelling; dat toeslagen zijn gebaseerd op historische gegevens zou niet langer verdedigbaar zijn. De overgang naar een systeem waarin alle agrarische bedrijven een gelijke premie per hectare ontvangen (referentiejaar 2014, inclusief verhuurde rechten), moet wat haar betreft wel 'geleidelijk en voorspelbaar' verlopen.

In 2019 geldt er dan in heel Nederland een basisbetaling van zo'n 270 euro per hectare, eventueel aangevuld met een vergroeningspremie van 120 euro. Dit geldt in principe ook voor sectoren die daardoor flinke klappen krijgen, zoals de vleeskalverhouderij en de zetmeelaardappelteelt. Mocht het overgangsbeleid toch gaan knellen, is Dijksma bereid in overleg met het bedrijfsleven naar oplossingen te zoeken. Gekoppelde betalingen zijn echter uitgesloten.

De brief gaat ook in op de vergroeningseisen, en dan met name de ecologische focusgebieden. Als het aan Dijksma ligt, kunnen die worden ingevuld met landschapselementen, zogenoemde equivalente maatregelen (zoals bufferstroken of natuurvriendelijke oevers), duurzaamheidscertificaten of door collectieven. Sloten die grenzen aan akkerranden kunnen bovendien als aangrenzend landschapselement worden meegeteld, omdat deze een extra bijdrage aan biodiversiteit of waterkwaliteit leveren.

Niettemin blijft er op dit gebied nog veel onduidelijk. Zo zijn er nog geen duurzaamheidscertificaten beschikbaar die aan de eisen voldoen. Volgens Dijksma moet dit principe nog verder worden uitgewerkt. Ook staat nog niet vast met welke eiwithoudende gewassen straks een deel van de vergroeningsverplichting kan worden ingevuld. Dit moest eerst worden onderzocht, waarna goedkeuring van de Europese Commissie vereist is. De definitieve invulling van de vergroeningsmaatregelen moet op 1 augustus aan Brussel zijn gemeld.

Dijksma gaat in haar brief kort en impliciet in op de mogelijkheid geld tussen de twee pijlers van het GLB (inkomensondersteuning en plattelandsbeleid) te verschuiven. Zij zegt hierover zich te zullen conformeren aan de wens van de Tweede Kamer, wat betekent dat zij geen gebruik zal maken van deze optie. Overigens had zij dat eerder ook al laten doorschemeren.

LTO is niet ontevreden met de keuzes die het kabinet heeft gemaakt. Voorzitter Albert Jan Maat benadrukt dat het van groot belang is dat Nederland kiest voor een zo geleidelijk mogelijke overgang naar gelijke hectarepremies. Wel zou hij graag hardere toezeggingen hebben gehad op het gebied van ondersteuning van kwetsbare sectoren.

Positief is volgens Maat eveneens het feit dat er straks 20 miljoen euro wordt besteed aan het ondersteunen van boeren bij investeringen om te voldoen aan internationale verplichtingen; in de praktijk betekent dat een voortzetting van het huidige artikel 68-beleid. Ook is hij blij met de praktische invulling van het vergroeningsbeleid, hoewel de boerenvoorman erop wijst dat veel nog onduidelijk is. "Je kunt pas een eindoordeel geven als het pakket klaar is", zegt hij.

Het nieuwe GLB wordt op 1 januari volgend jaar van kracht, maar het hervormde toeslagenstelsel gaat pas in 2015 in. Het bedrag dat Nederland voor directe betalingen ontvangt, loopt in de periode 2014-2019 terug van 793 naar 732 miljoen. Voor het plattelandsontwikkelingsprogramma is zo'n 85 miljoen euro per jaar beschikbaar. Hier komt dan wel nog co-financiering bij; de hoogte daarvan is afhankelijk van de afzonderlijke maatregelen.

Laatste reacties

 • Schaapje

  Jammer dat mevrouw Dijkstra kiest voor een geleidelijke overgang. Immers als historische gegevens niet verdedigbaar zijn waarom dan wel meenemen in de geleidelijke overgang? Er zijn ook agrariërs die erop vooruit gaan met het nieuwe beleid, dus waarom zou je de geleidelijke overgang kiezen. Er wordt nu weer geld ten onrechte betaald over deze geleidelijke afloop periode van de historische gegevens.

 • els

  Een snelle overgang moet er komen, gewoon volgend jaar al het nieuwe beleid die kalverboeren is genoeg geld in de kont gestoken
  Ze kopen alle grond voor je neus weg en maar bouwen.

 • info104

  Hoe wil zij het oplossen met de percelen die verloren gaan aan woningbouw , wegennet en industrieterreinen ed. krijgen we daar als landbouw compensatiegrond voor terug van de overheid want anders verliezen we die toeslagrechten en zie je ze nooit meer terug.
  Els; ik zit in een gebied waar heel veel kalverhouders hun bedrijf hebben maar zij verkopen eerder hun grond in plaats van jou verhaaltje, ik voorzie dat deze sector nog eerder zal verdwijnen als de toeslaggelden voor hun opdrogen dan dat ze grond kopen. Ze hebben net genoeg om hun kop boven water te houden, als ze vandaag bij zijn met de regelgeving zijn die een jaar later al weer aan vernieuwing toe omdat de overheid weer wat nieuws verzint.
  Waarom kunnen ze niet de regels eens 20 jaar zo laten dan kan een ondernemer zich ook financieel naar een bank zich veilig voelen voor de investeringen die hij doet voor zijn bedrijf , elk jaar worden bv. mestregels en toeslagrechten weer aangepast , maar nooit in positieve zin voor een goed ondernemersklimaat..

 • polsbroek

  We zijn toch niet jaloers

 • jan1

  Direct afschaffen die handel. De consument kan beter een klein beetje meer in de supermarkt betalen, die ons ten goede komt. Het grootte geld blijft in Brussel en Den Haag hangen bij de ambtenaren. Zonde geld.

 • alco1

  Premies zijn er niet voor de boer, maar om het product goedkoper op de markt te kunnen brengen. Dit is een strijd van landen tegen elkaar voor de exportmarkt. Daarbij wordt op slinkse wijze de boer gedwongen alle regeltjes als een schoothondje op te volgen, omdat anders subsidies worden ingetrokken.

 • mbm

  De hectaretoeslag (het krijgen van geld voor het hebben van land, zo simpel is het) zal de boer-in-(echt)bedrijf geen goede dienst bewijzen. Grond wordt aangehouden door veel te veel (vrijwel) niet-actieven die zo'n beetje leven van de toeslag-op toeslag. De grondmarkt stagneert en de prijzen worden ongezond beïnvloed. Beleggers en andere (niet zelf agrarische) eigenaren claimen de toeslag bij de gebruiker zodat deze niet bij de boer blijven. Een slechte zaak, deze keus, maar wat wil je met de linkse-anti-vee uitgangspunten van de politiek. O, en Els, ik denk dat jij wat meer inzicht moet verwerven...

 • aardappelboer

  Het zou beter zijn om boeren ouder dan 65 jaar en mensen met grond die niet actief zijn in de landbouw uit te sluiten zodat de boeren die het moeten verdienen in de landbouw ook maximaal profiteren van de hectaretoeslag. Ik denk dat dit dan een gezondere grondmarkt geeft dan het nu is.

 • jop

  Subsidie relateren aan grond, eerlijke zaak.

 • info36

  Het nieuwe GLB had al direct ingevoerd moeten worden en niet geleidelijk.
  Het oude systeem is heel oneerlijk en niet meer relevant aan de huidige tijd. Het is nog steeds gebaseerd op wat je 12-13 jaar geleden verbouwde. Dat slaat natuurlijk nergens op.

 • landboer

  Ze moesten die subsidies direct afschaffen zie reactie 5 en 6

 • Demeter Griend

  Een beetje ondernemer zet bij uitbetaling toeslagrechten geen vinkje. De keus is aan jezelf dus vind je dat het afgeschaft moet worden, geen vinkje zetten. Landboer en Jan1 even kerel wezen met de gecombineerde opgave van 2014. Je wil toch niet langer aan die tiet hangen als grote kerel.

 • info36

  De meesten zullen het hard genoeg nodig heb ben.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.