Home

Nieuws 910 x bekeken

Duits instituut: glyfosaat is veilig middel

Berlijn - Glyfosaat is een veilig onkruidbestrijdingsmiddel. Dat is de conclusie van het Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), dat voor de taak stond het middel opnieuw te beoordelen in verband met de verlenging van de toelating in de EU.

Met het oog daarop heeft het Duitse instituut tegen de 1.100 nieuwe, dat wil zeggen sinds de vorige beoordeling verschenen, wetenschappelijke publicaties bestudeerd. De analyse van deze documenten heeft geen aanwijzigingen opgeleverd dat glyfosaat bij proefdieren kanker verwekkende of voor de reproductie en/of voor foetussen schadelijke effecten veroorzaakt. Er is daarom geen aanleiding om de grenswaardes, met name de dagelijks maximaal op te nemen hoeveelheid, wezenlijk te veranderen. Wel kan de toxiciteit van glyfosaathoudende middelen wegens de nevenstoffen die erin zitten hoger zijn dan glyfosaat zelf.

Als voorbeeld noemt BfR de stof tallowamine. Een door de veterinaire universiteit van Hannover op initiatief van het BfR uitgevoerd onderzoek naar de invloed van een glyfosaat- en tallowaminehoudend gewasbeschermingsmiddel op de stofwisseling en de microbiële populatie van de voormaag bij herkauwers, heeft evenwel ook geen aanleiding tot bedenkingen gegeven. Van een negatieve invloed op de microflora van de voormaag is geen sprake. Evenmin zijn er aanwijzingen dat clostridiumbacteriën zich versterkt vermenigvuldigen onder de inwerking van glyfosaat.

Vermoedens dat glyfosaat verantwoordelijk is voor het verschijnsel  'chronisch botulisme' in de melkveehouderij wijst het BfR daarmee impliciet van de hand.

Of registreer je om te kunnen reageren.