Home

Nieuws 1072 x bekeken

Dijksma wil toch nachtelijke vossenjacht

Den Haag – Vossen moeten als dat nodig is toch in het donker bejaagd kunnen worden. Staatssecretaris Sharon Dijkma van landbouw en natuur heeft de Benelux Unie meegedeeld dat Nederland af wil wijken van de Benelux-jachtregelgeving die dit verbiedt. Lidstaten mogen van de overeenkomst afwijken als dat nodig is voor natuurbeheer of voor schadebestrijding.

Deze week oordeelde de Raad van State dat nachtelijke jacht op vossen met lichtbakken niet is toegestaan, vanwege afspraken in de Benelux over welke middelen bij jacht gebruikt mogen worden. Noord-Holland had hier ontheffing voor gegeven omdat de vossen veel schade aanrichten aan weidevogels.

Dijksma vindt het niet wenselijk dat de Benelux-jachtregelgeving consequenties heeft voor de wijze waarop provincies invulling kunnen geven aan wildbeheer en schadebestrijding. "Indien de provincies de populaties van de aangewezen wildsoorten niet langer effectief kunnen beheren, ontstaan er risico's voor publieke belangen zoals verkeersveiligheid en dierziektebestrijding. Bovendien veroorzaakt een deel van de aangewezen soorten jaarlijks aanzienlijke schade aan landbouwgewassen, vee en visserij", schrijft Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. Ze vindt de beperkingen die de Benelux-overeenkomst oplegt ook niet nodig. "Beheer en schadebestrijding is in de Flora- en faunawet gebonden aan strikte voorwaarden die voortvloeien uit de Europese vogel- en habitatrichtlijn."

Dijksma heeft de problematiek al eerder bij de Benelux Unie aangekaart. Ook andere landen zijn het met Nederland eens. Omdat het wijzigen van een Benelux-overeenkomst veel tijd kost, wil Dijksma alvast gebruik maken van de mogelijkheid om af te wijken van de regeling. Dit kan onder voorwaarde dat het Comité van Ministers binnen drie maanden hiermee instemt.

Of registreer je om te kunnen reageren.