Home

Nieuws 1856 x bekeken 7 reacties

Zorgen over voortbestaan brede weersverzekering

Den Haag - Het Verbond van Verzekeraars maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van de brede weersverzekering. In een brief aan staatssecretaris Sharon Dijksma pleit directeur van het verbond Leo de Boer voor overleg op korte termijn om de mogelijkheden te bekijken om de brede weersverzekering voor de toekomst te behouden en te verbeteren.

In de brief stelt het Verbond van Verzekeraars zeer bezorgd te zijn over de toekomstige plaats van het onderwerp risicomanagement in de uitvoeringsverordeningen en dan met name over het instrument 'brede weersverzekering'. Het Verbond is bang dat de regeling te veel een decentraal karakter gaat krijgen. "Met de vernieuwing van het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) verhuist het onderwerp risicomanagement qua budgettering van pijler een naar pijler twee en wordt daardoor een element uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)", aldus De Boer. "Risicomanagement is dan niet meer het domein van uitsluitend het rijk, maar het domein van Rijk én provincies. Uit contact met het IPO en diverse gedeputeerden blijkt dat bij de provinciale overheden verschillend gedacht wordt over het belang van deze regeling, maar ook over de vraag of deze provinciaal dan wel landelijk uitgevoerd moet worden."

Het Verbond van Verzekeraars pleit ten aanzien van risicomanagement en de bijbehorende financiële instrumenten voor uniforme nationale regulering. "De brede weersverzekering is een essentieel onderdeel voor de agrarische sector om de financiële consequenties van weerscalamiteiten op te kunnen vangen in een publiek private samenwerking."

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  eerst door het waterschap moedwillig laten verzuipen en daarna de boer laten betalen, goede grap

 • agri2

  schoenmakers1, het waterschap is niet de schuld van de huidige extreme weersomstandigheden. Ze doen hun best om er zo goed mogelijk op in te spelen, maar meer maalcapaciteit, grotere sloten enz, enz. realiseer je niet van vandaag op morgen.

 • schoenmakers1

  het gehele verhaal van regelmatige extreme weersomstandigheden is pas begonnen toen het verhaal dat nederland verdroogd zijn intrede deed, het waterschap probeerd waar ik er zicht op heb water vast te houden om verdroging te voorkomen, is het dan raar als er een klein buitje valt dit problemen geeft, nee er is geen probleem, de aanpak van 30 jaar geleden, en je zult versteld staan van het resultaat, maar ja het is voor hun veel intresanter om in de huidige tijd verder te gaan, komen ze nog eens in het nieuws

 • melkveehouder .

  Ook ik heb zorgen over het voortbestaan van de brede weersverzekering, gelukkig gaat ze kennelijk ter ziele. Agri 2, je snapt er niet veel van, schoenmakers 1 des te meer. De hele brede weersverzekering is, en hopelijk was, niet meer dan een juridisch opzetje om aansprakelijkheid door overheidshandelen te tackelen. Als de brede weersverzekering breed was gedragen, dan zou bij een juridisch conflict over waterschade iedere rechter oordelen dat het een ondernemersrisico zou zijn deze niet af te sluiten. Dus ook als er door 'extreme weersomstandigheden' natschade ontstaat voor de teler. Tja, en wat zijn nou extreme omstandigheden? Dat verschilt nogal. Voor een watergang die is ingericht voor snelle waterafvoer speelt dit véél minder dan voor een watergang die niet gemaaid wordt ten faveure van de ecologie. Simpel gezegd; het zijn niet zozeer de weersomstandigheden die de natschade veroorzaken ,maar vooral het onderhoud vanwege de natuurdoelstellingen die de boeren in de armen van de verzekeraars zouden moeten drijven. Maar als er geen verzekeraar meer is, c.q. overblijft, valt er (gelukkig) niets te verzekeren. En dan kan een rechter ook niet oordelen dat het een ondernemersrisico is om je niet tegen natschade ( door achterstallig onderhoud van watergangen) te verzekeren. IIk daag de verzekeraars uit om op mijn uitleg te reageren zodat we een helder debat krijgen.

 • minasblunders1

  Het zal wel oorverdovend stil blijven Melkveehouder!

 • melkveehouder .

  @minasblunders1, je bent een van de weinigen die het wel snapt.

 • schoenmakers1

  Ik had het niet beter kunnen verwoorden melkveehouder, zeer knap

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.