Home

Nieuws 604 x bekeken

Schultz: waterdoelen realistisch aanpakken

Den Haag – Minister Melanie Schultz-Van Haegen van Infrastructuur en Milieu gaat voor een realistische aanpak van de Kaderrichtlijn Water en andere waterdoelen. Dat zei ze maandag tijdens een wetgevingsoverleg over het waterbeleid in de Tweede Kamer.

VVD-Kamerlid André Bosman, CDA-Kamerlid Jaco Geurts en PVV-Kamerlid Machiel de Graaf  hadden de minister gevraagd om de Europees opgelegde waterdoelen niet te rigide toe te passen. De Graaf vindt dat er voor boeren geen extra lastenverzwaring moet komen in het kader van waterbeleid. "We steunen het programma van LTO en de overheid waarin wordt gewerkt aan oplossingen van de waterkwaliteit. De minister moet de regels niet tijdens de wedstrijd aanpassen", aldus De Graaf. Hij roept de minister op om ruimte te geven aan de sector om tot oplossingen te komen.

Schultz zegt dat het een hele een uitdaging is om in Nederland de doelen te behalen, gezien de bevolkingsdichtheid van het land. "Dat maakt de opgave extra moeilijk. Maar ik ga voor een haalbare en betaalbare oplossing. Ik heb in Brussel al aangegeven dat we in Nederland, gezien de situatie, alle tijd nodig hebben om de doelen te halen", aldus Schultz die zegt in Brussel begrip te krijgen voor de situatie.

Via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zijn er afspraken gemaakt met de agrarische sector over het waterbeleid. "Ik ben blij dat LTO hierin haar verantwoordelijkheid neemt. De agrarische sector is ook één van de veroorzakers van de waterproblemen", aldus de minister.

Volgens jaar komt Schultz met plannen voor de aanpak van wateroverlast en droogte. Schultz zegt ook experimenteerruimte te geven voor initiatieven om zoet water op te slaan, zoals in het Zeeuwse Go Fresh-project, waarbij regenwater wordt opgevangen en wordt opgeslagen in bodemlagen of in kreekdijken, zodat het later voor de landbouw benut kan worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.