Home

Nieuws 938 x bekeken 2 reacties

Ontpoldering Hedwigepolder leidt tot herstel natuur

Den Haag – De herinrichting van de Hedwigepolder levert in elk stadium van zijn ontwikkeling natuurwinst op voor het estuarium van de Westerschelde. Het gebied zal in de loop der jaren opslibben, maar dat maakt voor de natuurwaarden niets uit.

Dat concludeert de Commissie voor de milieueffectrapportage in een oordeel over het milieueffectrapport (MER), waarin ze wel stelt dat aanvullende gegevens nodig zijn voor een eindoordeel.
De ingenieursbureaus Svasek Hydraulics en Tauw concludeerden eerder dat de polder niet ongeveer 1 centimeter per jaar zal opslibben, zoals in de MER staat, maar 5 tot 10 centimeter. Het zou ervoor zorgen dat in tien jaar een kleilaag van een meter ontstaat waarop alleen riet kan groeien. De eigenaar van de polder, Gery de Cloedt, betaalde het onderzoek. De ontpoldering is per verdrag met België afgesproken, maar De Cloedt is net als veel Zeeuwen fel tegen.
De Commissie stelt vast dat het tempo waarin het opslibben optreedt inderdaad in de modellen in het MER worden onderschat. De Commissie vindt dat de 'morfologische modellen' die via zienswijzen zijn ingediend een meer realistisch beeld schetsen. Er zullen op den duur hooggelegen schorren ontstaan die steeds minder overstromen - maar deze schorren vertegenwoordigen wel degelijk substantiële natuurwaarden.
De Commissie concludeert dat bij de MER op drie punten nog in potentie belangrijke informatie ontbreekt. De Commissie stelt vast dat bij de uitvoering van het natuurontwikkelingsproject ook bestaande beschermde natuur wordt aangetast. Dit betekent dat bij de inrichting van het gebied zorgvuldig moet worden nagedacht, aldus de Commissie, over het vermijden of beperken van de aantasting.
Ook voor archeologie en stikstofdepositie is de informatie nog niet toereikend. De Commissie adviseert in een voorlopig advies deze punten alsnog uit te werken in een aanvulling op de MER. Na het toetsen van de aanvulling brengt de Commissie een definitief advies uit. De Commissie is een onafhankelijke commissie van deskundigen, waaronder emeritus universiteitshoogleraar Rudy Rabbinge.

Laatste reacties

  • koestal

    Ja, van de natuur kunnen we leven ,het voedsel koop je tegenwoordig gewoon in de supermarkt,zo simpel is het !

  • schoenmakers1

    het opslibben maakt voor de natuurwaarde niks uit, zou het voor de natuurwaarde wel uitmaken dat het goede landbouwgrond blijft, of zijn alleen biezenvelden waardevol

Of registreer je om te kunnen reageren.