Home

Nieuws 1841 x bekeken 4 reacties

Nitraat niet alleen in bovenste grondwater gemeten

Den Haag – De effecten van het actieprogramma nitraat worden niet langer alleen gemeten in de eerste meter van het grondwater. Ook de resultaten van het oppervlaktewatermeetnet en de metingen in het diepere grondwater in het kader van de Grondwaterrichtlijn worden voortaan meegenomen in de beoordeling van het effect van het mestbeleid.

Staatssecretaris van landbouw Sharon Dijksma heeft de wettelijke regeling waarin dit wordt vastgelegd naar de Tweede Kamer gestuurd.

De werkwijze is het gevolg van een aangenomen amendement van oud-CDA-Kamerlid Ger Koopmans. De nieuwe werkwijze was al ingevoerd, maar nog niet wettelijk verankerd.

Afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken geweest naar de afbraak van nitraat in het grondwater op grotere diepte en de mogelijkheden om op grotere diepte te meten voor het realiseren van de nitraatdoelstelling.

In de nitraatrichtlijn zijn lidstaten verplicht om de effecten van het mestbeleid te monitoren. In Nederland gebeurt dat aan de hand van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM). Nitraatconcentraties worden gemeten in de eerste meter van het grondwater. De relatie tussen milieukwaliteit en landbouwkundig handelen zijn in deze eerste meter van het grondwater het snelst zichtbaar. De nitraatconcentraties die in de eerste meter van het grondwater gemeten worden, zijn een indicatie van wat er op grotere diepte in het grondwater en verderop in het oppervlaktewater gebeurt. Om andere bronnen van nitraat in het grondwater uit te sluiten wordt de kwaliteit van het water uit de wortelzone en in slootwater bij landbouwbedrijven gecontroleerd.

Metingen in diepere bodemlagen en oppervlaktewateren, anders dan slootwater, worden uitgevoerd in het kader van de Grondwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. De resultaten van deze metingen worden meegewogen bij de beoordeling van het actieprogramma en in de onderhandelingen voor een eventuele nieuwe derogatie.

De kosten van het meetnet om te beoordelen of de bemestingsnormen goed zijn om de nitraatdoelstellingen te halen, bedragen 3,5 miljoen euro per jaar. Dit wordt door het ministerie betaald.

Laatste reacties

 • bertes

  mooi. misschien willen ze ook erkennen.
  dat bij veel regen, Denitrificatie komt.
  en zo te veel aan stikstof, om gezet wordt naar stikstof gas.

 • alco1

  Door al het zout strooien over gladde wegen wordt het oppervlakte water misschien ook wel aangemerkt als nitr(aa) (ie)t houdend!

 • MarcB

  Interessant..

  Ik heb even ge-googled op ganzen + nitraat. Komt direct een rapportage van Gerda Verburg tegen uit 2009, gericht aan de Tweede Kamer. Hierin staat letterlijk 'Waar ganzen in grote aantallen regelmatig op water verblijven, kunnen hogere concentraties
  nitraat en fosfaat gemeten worden.'.

  Wie het rapport wil downloaden:

  http://www2.vwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=35506

  Wordt tijd dat het Ganzenakkoord van tafel gaat.

 • HJ O R

  Beste MarcB

  Dit moet je hier niet schrijven, dat moet je LTO vertellen.
  De vakbonden weten dit al veel langer, maar LTO wist het beter en zou dat varkentje wel even wassen.
  Ze probeerden zelfs het onderzoek naar het verband tussen ganzen en salmonella in melk te manipuleren .
  En dat zijn dan belangenbehartigers ,
  WALGELIJK..

Of registreer je om te kunnen reageren.