Home

Nieuws 4326 x bekeken 3 reacties

NVWA gaat gebruik antibiotica schapen controleren

Den Haag - De NVWA gaat in 2014 inspectieonderzoek doen naar de naleving van zorgvuldig antibioticagebruik bij schapen en geiten. Dat kondigt staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw aan. Aanleiding hiervoor zijn aanwijzingen dat er bij beroepsmatige schapenhouders antibiotica worden gebruikt die niet via de eigen dierenarts zijn verkregen.

Ook wordt er in de schapenhouderij soms oogzalf voorgeschreven met antibiotica die niet toegestaan zijn voor productiedieren. Staatssecretaris Dijksma vindt dit niet acceptabel. "We zullen de KNMvD en de sector hier direct op aanspreken", schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

De aanwijzingen komen uit een studie van de Gezondheidsdienst voor Dieren naar het antibioticagebruik bij schapen en geiten. Daaruit blijkt dat het antibioticagebruik in deze sectoren laag is. Gemiddeld werd in 2011 0,63 dierdagdosering per dierjaar toegediend, in 2012 was dit 0,60. Bij professionele geitenbedrijven ligt het gebruik op 6,8 dierdagdoseringen per dierjaar. Het ministerie roept deze sector op om het gebruik te verlagen.
Sinds september 2011 zijn de varkens-, kalver-, pluimvee- en rundveehouderij verplicht het antibioticagebruik te registeren. KPMG constateert in een studie naar de registratie dat deze verbetert. Tien tot 20 procent van de dierenartsen had de gegevens over het gebruik van antibiotica niet volledig, tijdig of juist ingevoerd. In overleg met KPMG en de Stichting Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) heeft dierenartsenorganisatie KNMvD besloten de Richtlijn verslaglegging in 2014 aan te passen. De nieuwe richtlijn wordt onderdeel van het kwaliteitssysteem voor dierenartsen. Ondanks de opmerkingen van KPMG zijn het ministerie en de SDa tevreden over de vooruitgang bij de registratie van antibioticagegevens.
De maatregelen om het antibioticagebruik terug te dringen zijn vanwege het risico op resistentievorming bij mens en dier.

Het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (Buro) van de NVWA heeft advies uitgebracht over de risico's van de ESBL's en MRSA in voedsel. Daarin onderschrijft Buro de huidige aanpak van registratie van antibioticumgebruik in dagdoseringen per dier en de beperking van het gebruik van kritische antibiotica, die voor de mens als laatste redmiddel worden ingezet. Dergelijke middelen mogen in de veehouderij alleen worden ingezet als andere middelen niet werken en als van het kritische middel al is aangetoond dat het werkt tegen de aandoening. Buro adviseert het beleid niet alleen te richten op ESBL's of MRSA, omdat dan problemen te verwachten zijn met andere of nieuwe vormen van resistentie.

Als het gaat om onderzoek dringt Buro aan op onderzoek dat zich richt op de mogelijke relatie tussen de dosering van antibiotica en het mogelijk ontstaan van resistentie. Verder moet er meer bekend worden over de aard en omvang van de risico's voor de volksgezondheid, als gevolg van resistentie bij dieren.

Laatste reacties

 • Schaapje

  Laat die controle maar wel even bij de geiten-houders plaats vinden die meer antibiotica gebruiken dan de schapensector. Waarom moeten altijd de goede onder de kwade lijden?

 • puinhoop

  IK denk dat al die mensen die hun kuur niet afmaken meer voor resistentie zorgen dan dat enkele schaap wat een keer antibiotica krijgt. Een ziek schaap is toch een dood schaap? Wie stopt er dan teveel antibiotica in? Men kan beter in de humane sector de vinger aan de pols houden, en daar de gevoeligheidstest invoeren ipv kuur na kuur PROBEREN!

 • sieko

  Eindelijk eens een verstandig woord.Waren onze vertegenwoordigers( l.t.o.) maar zo handig om dit eens in te brengen bij de beleid makers.
  Of is dit 1 pot nat? In iedergeval wordt ook dit weer een zinloze papieren farce.Erg jammer van onze tijd.
  Goed voor de werk gelegenheid,wat zou er van Nederland overblijven zonder Boeren.

Of registreer je om te kunnen reageren.