Home

Nieuws 727 x bekeken 2 reacties

Adviesraad pleit voor overheveling inkomenssteun

Den Haag – Nederland moet het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gebruiken voor het versterken van de concurrentiekracht van de sector. Dat schrijft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) in een advies aan staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw). Daarvoor zijn scherpe keuzes nodig.

De Raad doet drie aanbevelingen. Zo zou Dijksma op de eerste plaats de omslag naar een gelijke hectaretoeslag voortvarend moeten oppakken. Concreet betekent dit dat de steun per hectare in 2019 voor alle bedrijven gelijk dient te zijn. Daarmee wordt voorkomen dat de overgang tussen het komende GLB en de periode daarna – dus vanaf 2020 – te groot is. Ook wil het RLI dat Nederland geen gebruik maakt van de mogelijkheden voor de herkoppeling van toeslagen aan productie.

Ten tweede is het van belang de inkomensondersteuning 'zo sterk mogelijk' te binden aan de maatschappelijke eisen voor vergroening. Overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zouden samen moeten werken aan certificeringssystemen die passen bij de Nederlandse situatie en straks ook bij een eventuele aanscherping van de Europese vergroeningseisen als equivalent kunnen dienen.

De derde en laatste aanbeveling van de RLI is gebruik te maken van de mogelijkheid om geld over te hevelen van de pot voor inkomenssteun naar plattelandsontwikkeling. Op die manier kan de transitie naar een duurzame en concurrerende landbouw worden versterkt. De negatieve impact van lagere toeslagen per hectare zijn volgens de Raad op bedrijfsniveau beperkt. De prijzen op de wereldmarkt zijn gestegen, waardoor inkomenscompensatie voor veel boeren overbodig zou zijn geworden.

LTO-voorzitter Albert Jan Maat deelt de conclusies van de RLI voor een belangrijk deel niet. Vooral de derde aanbeveling is tegen het zere been van de landbouwvoorman. "Wij zijn geen voorstander van het overhevelen van geld, dat blijft recht overeind", zegt hij. "De partijen die hier nu voor pleiten, hebben wij destijds niet gehoord toen er in Brussel 12 procent op het budget voor inkomenstoeslagen werd gekort. Het kan dan niet zo zijn dat we nu met het grote verdelen beginnen."

Dijksma is momenteel nog druk doende met de nationale invulling van het nieuwe GLB. Die presenteert zij deze of volgende maand in een brief aan de Tweede Kamer. In beginsel moeten alle lidstaten hun plannen voor het einde van het jaar naar Brussel sturen.

Laatste reacties

  • Schaapje

    De steun voor hectare moet niet uitgesmeerd worden over jaren, maar direct op het niveau van 2019. De sectoren weten al jaren dat dit gaat komen en hadden dus zo al hun maatregelen kunnen treffen. Bovendien zien we dat de toeslagrechten van nu, bij veel bedrijven achterhaald is. Het is een fout en verkeerd systeem geweest wat veel geld heeft gekost en waardoor er vaak ten onrechte geld werd verkregen op bedrijven. Zo is het toch vreemd dat bedrijven die al jaren geen zoogkoeien of meststieren hebben wel de waarde van toeslagrechtbedragen krijgen. Maar ook bijvoorbeeld Schiphol, melkfabrieken en Waterschappen geld ontvangen voor uit de pot. Het agrarische subsidiegeld moet bij de actieve agrarische sector terecht komen. Maar met een geleidelijke overgang en slappe regels is het toch weer een zomaar wat beleid. E n hoe kun je overigens agrariërs uitsluiten van het nieuwe glb die nu geen toeslagrechten hebben?

  • koestal

    als het maar niet naar de natuurorganisaties gaat

Of registreer je om te kunnen reageren.