Home

Nieuws 1569 x bekeken

Waslijst van extra maatregelen voor Brabantse veehouderij

Den Bosch - Brabantse veehouders moeten vanaf volgend jaar aan een waslijst van extra voorwaarden voldoen voor ze hun bedrijf mogen ontwikkelen.

Dat blijkt uit de eerste versie van de Brabantse zorgvuldigheidsscore, de BZV 1.0, die het provinciebestuur heeft bekend gemaakt. De maatregelen die zijn opgenomen in de BZV gaan verder dan de geldende Europese en nationale wetgeving; er is dus sprake van bovenwettelijke maatregelen.

De BZV is het resultaat van de afspraken die zijn gemaakt tijdens de zogenoemde Ruwenbergconferentie eerder dit jaar. De nu gepubliceerde versie bevat nog geen concreet normeringssysteem. Dat moet de komende weken tijdens een testperiode op een honderdtal bedrijven worden ontwikkeld. Het ligt in de bedoeling dat de BZV in februari volgend jaar wordt vastgesteld en vervolgens van kracht wordt.

De nu gepubliceerde BZV bevat een negental maatlatten, ofwel criteria waarop de veehouder wordt beoordeeld en punten kan scoren. Die criteria zijn: gezondheid, ammoniak, geur, fijn stof, dierenwelzijn, mineralenkringloop (fosfaat) efficiency en grondgebondenheid, verbinding met de omgeving, en biodiversiteit.

De provincie gaat ervan uit dat de BZV een dynamisch instrument wordt, dat gaandeweg steeds wordt aangepast aan de nieuwe mogelijkheden die er zijn. Het streven is bovendien dat er een internetsite komt waarop de veehouder eenvoudig zijn score kan berekenen.

Of registreer je om te kunnen reageren.