Home

Nieuws 2080 x bekeken

Toekomstverwachting stijgt hardst in akkerbouw

Den Haag - De stemming in de land- en tuinbouw is in het derde kwartaal licht gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal. In de akkerbouw steeg het vertrouwen in de economische situatie voor de komende jaren het hardst.

Dat blijkt uit de Agro Vertrouwensindex, een gezamenlijk initiatief van LTO Nederland, het ministerie van Economische Zaken, Flynth en LEI Wageningen UR, met steun van de Topsector Agrofood.

De index is een combinatie van de stemming onder ondernemers over de huidige situatie en de verwachtingen voor de komende twee à drie jaar. De stijging van het vertrouwen was het sterkst in de akkerbouw. Ook in de melkvee-, pluimvee- en varkenshouderij steeg de Agro Vertrouwensindex, maar in de tuinbouwsectoren daalde deze. In de helft van de sectoren houden ondernemers rekening met negatievere ontwikkelingen de komende twee à drie jaar.

Het meest opvallend is het toegenomen vertrouwen in de akkerbouw voor de komende twee tot drie jaar. Het groeiseizoen kende een late start, maar er kon meestal onder goede omstandigheden worden geoogst. Akkerbouwers verwachten dat de opbrengst van verschillende gewassen zal stijgen. Dit is mede gebaseerd op noteringen in diverse markten. De graanprijzen daalden minder dan in het tweede kwartaal werd verwacht. Veel prijzen van akkerbouwproducten, zoals aardappelzetmeel, zijn sterk gerelateerd aan de graanprijzen.

Melkveehouders waren opnieuw iets optimistischer gestemd. De melkprijzen stegen, de ruwvoerwinning is ondanks het late voorjaar redelijk verlopen en de prijzen van krachtvoer zijn iets gedaald. In de pluimveehouderij is de stemming over de huidige situatie minder positief, maar is de toekomstverwachting iets verbeterd door een verwachte kostendaling. In augustus waren de eierprijzen zeer laag, juist in een jaar dat de financieringslasten als gevolg van het einde van de kooihuisvesting per 1 januari 2012 nog zwaar wegen op de bedrijfsresultaten. De stemming in de varkenshouderij is dit kwartaal verbeterd, mogelijk dankzij iets hogere vleesprijzen en door de daling van krachtvoerkosten, die zich in 2013 aftekent. De verwachtingen voor de komende twee tot drie jaar zijn iets minder positief.

Onder glastuinders is de stemming in het derde kwartaal verder verslechterd. Dit komt voornamelijk door negatieve verwachtingen voor de komende twee tot drie jaar. Prijsverlagingen lijken hier een grote rol te spelen. Vooral in de tomatenteelt leidde ook dit jaar een ruim aanbod tot lage opbrengstprijzen. In de vollegrondsgroenteteelt is de verwachting voor de komende twee à drie jaar ook gedaald.

Ondernemers werd deze keer ook gevraagd naar eventuele problemen waar ze op hun bedrijf mee te maken hebben. Gemiddeld over alle sectoren heen, geeft de helft van de ondernemers aan de afgelopen drie maanden problemen in de bedrijfsvoering te hebben gekend. Verlaging van subsidies en gebrek aan arbeidskrachten worden het minst vaak genoemd. De opengrondstuinbouwbedrijven geven het vaakst aan bedrijfsmatige problemen te hebben gehad. Het gaat dan vooral om weersomstandigheden, prijsverlagingen en financiële belemmeringen. Akkerbouwers ondervinden de minste problemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.