Home

Nieuws 398 x bekeken

Later helderheid gaswinning Groningen

Den Haag – Het kabinet geeft pas in januari volledige duidelijkheid over de toekomstige risico's en maatregelen rondom aardgaswinning in de provincie Groningen. Eerder had minister Henk Kamp (Economische Zaken) aangekondigd in december met meer informatie te komen.

Komende maand worden de elf onderzoeken over maatregelen voor onder meer huizen en infrastructuur afgerond. Op 1 december volgt het winningsplan van Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), waarin staat hoe het bedrijf de komende jaren gas wil winnen en zal omgaan met de invloed daarvan op de omgeving. In januari neemt het kabinet dan een besluit, zo schrijft Kamp in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister laat weten zich er terdege van bewust te zijn 'dat de ernst van de problematiek om een spoedig besluit vraagt'. Niettemin vraagt een zorgvuldige afweging van alle belangen meer tijd dan verwacht. Na het besluit zal Kamp in Groningen een toelichting gegeven op de voorgenomen maatregelen. Belanghebbenden kunnen vanaf dat moment ook een zienswijze indienen en er zal een debat in de Tweede Kamer plaatshebben.

Kamp meldt verder dat uit de meest recente kwartaalmonitor blijkt dat de huizenprijzen in het risicogebied niet significant afwijken van de benoemde referentiegebieden. Toch zegt hij in gesprek te blijven met de NAM over een schadevergoedingsregeling. Ook hierover volgt in januari meer duidelijkheid.

Boringen in het Groninger veld kunnen volgens wetenschappers leiden tot zwaardere aardbevingen. Niettemin is stoppen met de gaswinning voor het kabinet vooralsnog geen reële optie. Niet alleen is het gas van groot belang voor veel Nederlandse huishoudens en bedrijven, het levert tevens jaarlijks miljarden aan inkomsten voor de schatkist op.

Of registreer je om te kunnen reageren.