Home

Nieuws 968 x bekeken

PVV blijft taken uitvoeren in 2014

Zoetermeer – Het Productschap Vee en Vlees (PVV) blijft in 2014 taken uitvoeren. Hierdoor moeten schapen-, rundvee-, kalver- en geitenhouders ook volgend jaar een productschapsheffing betalen.

Het productschap gaat in 2014 toch taken uitvoeren, op uitdrukkelijk verzoek van de overheid en diverse sectoren. Via deze overgangsfase moet voorkomen worden dat er gaten vallen door de opheffing van de productschappen, waarbij een groot aantal taken worden overgedragen naar de overheid.

Het PVV meldt dat het ministerie en de sectoren meer tijd nodig hebben om de overdracht van taken op een goede manier te laten verlopen. Het gaat hierbij met name om medefinanciering van de stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDA) en de basismonitoring diergezondheidszorg en praktijkonderzoek voor varkens en kalveren en de verplichtingen uit het convenant Diergezondheidsfonds (DGF). Dit wordt nu via productschapsheffingen betaald, die het ministerie niet kan heffen.

Het convenant Diergezondheidsfonds loopt eind 2014 af. Het PVV-bestuur heeft besloten de financiële verplichtingen die voortkomen uit het convenant voor 2014 nog na te komen. Het gaat om 2,8 miljoen euro. Hierdoor moeten de schapen- en geitensector ook in 2014 nog heffing betalen voor het veeziektenfonds. Ook voor de rundvee- en kalversector zullen nog heffingen worden opgelegd omdat de reserves niet voldoende zijn om de kosten van veeziektefonds te betalen. De reserves in de varkenshouderij zijn wel voldoende. Voor deze sector verwacht het PVV geen nieuwe heffing te hoeven opleggen.

"Op dit moment wordt nog volop gesproken met het ministerie van Economische Zaken, brancheorganisaties en derden over de overdracht van productschapstaken", laat het PVV weten. De door het kabinet bestempelde publieke taken op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn, voedselveiligheid en gezondheid en medebewind zullen qua eindverantwoordelijkheid overgaan naar het ministerie.

De uitgaven in de begroting 2014 van het PVV komen uit op 7,8 miljoen euro. De verschuiving van de taken naar de overheid zorgen voor 2014 voor 7,7 miljoen euro lagere lasten op de begroting van PVV.

Of registreer je om te kunnen reageren.