Home

Nieuws 1206 x bekeken 1 reactie

Meer tijd nodig voor afronding PAS

Den Haag – De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wordt niet per 1 januari 2014 van kracht. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw en natuur) in een brief aan de Tweede Kamer.

"Voor een zorgvuldige afronding van de PAS is meer tijd nodig", aldus Dijksma. Ze voegt er aan toe dat ze wel het vertrouwen heeft dat de PAS binnen een jaar van kracht zal zijn. Een nieuw ingestelde ambtelijke taakgroep van Rijk en provincies moet voor een strakke sturing zorgen bij de afronding van de PAS.

Het opzetten van de gebiedsanalyses, met daarin de herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit, heeft meer tijd gekost dan aanvankelijk gedacht. De noodzakelijke onderbouwing van de maatregelen in de gebiedsanalyses is nu nog niet in alle gevallen voldoende voor juridische houdbaarheid, legt Dijksma uit.
Ook het verzamelen van de benodigde gegevens on de ontwikkelingsruimte te berekenen kostte meer tijd. Over de verdeling van de beschikbare ontwikkelruimte wordt de komende maanden overlegd tussen provincies en het Rijk. Dijksma benadrukt dat dat snelheid niet ten kostte mag gaan van de benodigde kwaliteit, zeker om de PAS juridisch in orde te krijgen.

Door provincies en Rijk is een gezamenlijk tijdpad opgesteld om tot een zorgvuldige afronding van de PAS te komen. In dit tijdpad is het ontwerp PAS naar verwachting in het voorjaar van 2014 gereed. Daarna volgen nog de openbare inspraak en besluitvormingsprocedures door Provinciale Staten in een aantal provincies. De PAS kan alleen in werkingtreden als alle provincies, na voorlegging aan PS, hebben ingestemd

De PAS is een belangrijk instrument om de vergunningverlening van veebedrijven rondom Natura 2000-gebieden weer op gang te krijgen. Tegelijkertijd draagt de PAS bij aan de realisatie van Natura 2000-doelen.

Eén reactie

  • minasblunders1

    Ach, alles wat van de overheid komt is toch juridisch houdbaar?

Of registreer je om te kunnen reageren.