Home

Nieuws 687 x bekeken

Grote delen Nedersaksen overbemest

Hannover - De Duitse deelstaat Nedersaksen kampt met een stikstofoverschot. Als gevolg daarvan is 60 procent van het grondwater in slechte toestand door te hoge nitraatwaarden.

Dat is de conclusie die de Nedersaksische landbouwminister Christian Meyer trekt uit de gegevens die zijn verzameld in het mestrapport 2012/2013.

Dit is het eerste rapport ooit en Nedersaksen is tevens de eerste deelstaat die met deze rapportage over de hoeveelheid dierlijke mest en rioolzuiveringsslib en de benutting daarvan is begonnen. Met name in de regio Weser-Ems is sprake van mestoverschotten. In totaal ontbreekt daar 65.000 hectare om de mest "op een voor de grond en het milieu verdraagbare manier kwijt te kunnen".

Meyer ziet op basis van de gegevens een grote noodzaak om actie te ondernemen. "Deze cijfers spreken een duidelijke taal. Nedersaksen heeft in het westen duidelijk te grote en niet aan het areaal aangepaste veestapels."

De Nedersaksische boerenbond Landvolk erkent dat de bemesting in een aantal regio's efficiënter zal moeten worden. "De duurzaamheid moet zowel bij de stikstofbemesting als de fosfaatbevoorrading worden gewaarborgd." Noodzaak om de veestapels op de bedrijven te reduceren ziet Landvolk daarentegen niet.

Het mestrapport is gemaakt op grond van de vorig jaar op 1 juli van kracht geworden meldplichtverordening voor bedrijven die jaarlijks meer dan 200 ton mest afgeven, hetzij aan een biovergister of direct dan wel indirect via de mestbeurzen aan andere boeren. Het rapport heeft ook gebruikt gemaakt van de Nederlandse gegevens over de mestexporten uit Nederland naar Nedersaksen.

Of registreer je om te kunnen reageren.