Home

Nieuws 3415 x bekeken 16 reacties

Dijksma erkent mogelijke productiederving door strengere mestnormen

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw sluit niet uit dat de aanscherping van de bemestingsnormen voor de zuidelijke zand- en lössgebieden negatieve gevolgen zal hebben voor de gewasopbrengst in het gebied.

Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer. "In hoeverre de maatregelen voor het zand- en lössgebied tot slechtere resultaten leiden, is in hoge mate afhankelijk van het management van de individuele ondernemer", schrijft Dijksma. Ze zegt dat er op basis van berekeningen van de Wageningen UR een opbrengstderving kan plaatsvinden van 6 tot 7 procent, afhankelijk van de gewassen.

Dijksma voegt er aan toe dat het nadelige effect van lagere stikstofgebruiksnormen en een hogere werkingscoëfficiënt voor varkensdrijfmest bovendien deels kan worden gecompenseerd door efficiënter gebruik van meststoffen. "Dit kan onder meer door met vanggewassen de uitspoeling te beperken, door een conserverend gewasrestenbeheer en door precisiebemesting."

Dijksma scherpt de normen aan omdat in het zuidelijk zand- en lössgebied de grondwaternormen niet worden gehaald. VVD-Kamerlid Helma Lodders maakt zich zorgen over het organische stofgehalte in de bodem. Dijksma reageert hierop dat dierlijke mest niet de enige bron is voor organische stof, maar dat gewasresten, gewasrotatie, grondbewerking en groenbemesters kunnen hiervoor worden ingezet.

"Ik vertrouw erop dat ondernemers voldoende vakkennis en innovatiekracht hebben om de eventuele nadelen van de voorgenomen maatregelen te kunnen opvangen. Ook in het verleden heeft de sector immers laten zien zich te kunnen aanpassen aan, en te groeien binnen, milieurandvoorwaarden", schrijft Dijksma.

Laatste reacties

 • dg Neut

  Ja, de ondernemers hebben heel goed ingespeeld op milieumaatregelen in het verleden, maar dat houd natuurlijk wel een keertje op.

 • agro1

  lagere opbrengsten, hogere prijzen, eindelijk een landbouw'minister' met visie, ciolos boppe!!!!

 • gambanar

  Heel de landbouwpolitiek in gans EU is gebaseerd op productievermindering om tegemoet te komen aan de emotionele groene burger. En een 10 tal jaar geleden was er misschien voor de kortzichtige politieker plaats voor productievermindering . Als we heden rekening houden met de wereldbevolkingsgroei en voedsel tekorten zijn dergelijke maatregelen crimineel , egoïstisch en mensonwaardig. Hoge productieve landbouw en veeteelt is dan ook de enige oplossing ,ook voor EU ,tenzij de Europese consument de speelbal wenst te worden van de goklust van sommige mondiale machtswellustelingen in de primaire sector . Is Dijksma zo kortzichtig ,of speelt ze samen en wordt ze gedicteerd met en door deze mondiale machthebbers . Van een linkse politica moeten we het blijkbaar echt hebben en zeggen dat de slapende burger er nog op stemt ook

  Emiel Arron

 • info36

  Dit hele gedoe toont weer aan hoe sterk de milieulobby is en hoe zwak de landbouwlobby. Onvoorstelbaar in een samenleving waarin de landbouw voor 20% van het inkomen van Nederland zorgt. Tijdens de crises is de landbouw bijna de enige groeier in de economie van Nederland.
  Het is heel simpel : de huidige gebruiksnormen zijn al veel te laag voor een goede groei van het gewas.

 • j.verstraten1

  Als ze nou ook eens erkende dat een verdere aanscherping en eventuele productiedaling het milieudoel niet dichterbij brengt maw. dat we over 4 jaar wederom gaan korten dan zou er wellicht een bewustwording bij politici ontstaan dat dit een heilloze weg is.

 • jan1

  Laat ze (staatssecretaris) dan ook eens kijken naar de Oostvaardersplassen. Daar is jaren geleden de status van het grondwater gewijzigd in 'Overig water'. Dit omdat door de extreem hoge wildstand het grondwater aan geen enkele norm kon voldoen.
  Laten ze verder maar eens zorgen dat er overal in europa op dezelfde wijze de kwalitiet van het grondwater wordt gemeten. Het is nu appels met peren vergelijken.

 • Mozes

  Een lagere bemestingsnorm zal het milieudoel niet dichterbij brengen. Een hogere benutting wel.

 • Elevage

  en dan die fijne dooddoener aan het einde van het stukje: ook in het verleden heeft de sector laten zien zich te kunnen aanpassen...........

  Ja dat dankt je de koekoek: als je niet aanpast kun je de deuren sluiten en dat is we het laatste wat je wilt. Je wil tenslotte boer blijven.
  Ga zo door Sharon, dan kunnen we straks al het eten uit andere werelddelen halen, lekker voordelig voor het milieu!!

 • trekker123

  Als je als politicus geen antwoord weet op de vraag of je een bedrijfstak niet gewoon om zeep zit te helpen dan is daar altijd nog de uitweg door te stellen dat een goede ondernemer zich altijd weer weet te redden. Dat zit in de definitie van een ondernemer. Zo veegde destijds minister Verburg ook alle kritiek van tafel toen ze door een wat onhandige actie de aanzet gaf tot faillisement van een slachterij in Friesland. 'Een ondernemer weet zich altijd weer te redden', ik hoor het haar nog zeggen. Een ondernemer redt zich ook wel maar je kunt hem het leven natuurlijk ook gewoon onmogelijk maken.

 • minasblunders1

  Ach joh, gewoon even wat regelen met een intensief bedrijf in de buurt. Die zitten er gelukkig zat en hebben genoeg mest over. Met gesloten beurzen: rijden met die hap.

 • koestal

  ja,breng de economie maar om zeep ,hoe meer werklozen ,hoe meer stemmers op de PvdA,Stalin deed dat 100 jaar geleden al in Rusland,hou jij ze dom dan houd ik ze arm,dan wordt iedereen weer links

 • afm

  lto was tog boos.maar ju hoort zu al niet meer. zu vinden het alweer normaal. tot de volgende ver laaging

 • jordi 1455

  Gewoon een schadevergoeding eisen wegens derving van inkomsten.

 • puinhoop

  Grondbewerking om org stof te verhogen? Waarom is er in ned dan een groot deel van het jaar een scheurverbod Sharon? Ik geloof dat niemand dit meer snapt. Zeg dan gewoon dat de landbouw weg moet uit Nederland!!!

 • joohoo

  Misschien is het tijd dat die vakkennis door haar wordt ingehuurd. Maar op een departement waar 75% van de mensen wegens corruptie een andere functie hebben gekregen(uiteraard zonder salarisverhoging).Zo slim lijkt ze mij niet.

 • koestal

  ach,het gaat toch al slecht met de economie ,ze doet er nog wel een schepje boven op

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.