Home

Nieuws 3884 x bekeken

Agro-vastgoed online (ver)kopen per opbod

Amsterdam - Troostwijk en rentmeesterkantoor VLNN hebben samen een online verkoopmethode opgezet waarmee vastgoed per opbod en afslag aan de man gebracht wordt. Of het nu gaat om een groot perceel bouwland in het Noorden, een stuk bos in Limburg of een erf met opstallen in het Westen.

Al het agrarisch onroerend goed kan via de nieuwe online verkoopmethode van Van Lanschot Nannenga Naus Rentmeesters (VLNN) en Troostwijk Vastgoed Verkoop aan de man worden gebracht. Deze bedrijven zijn voor landelijk en agrarisch vastgoed een samenwerking aangegaan. De verkoop vindt geheel online plaats via de methode opbod en afslag op de website van www.troostwijkvastgoedverkoop.nl.

Wie vastgoed wil verkopen kan zich nu aanmelden tot uiterlijk 8 november 2013 voor de online verkoop op 12 december 2013. Het online verkopen van landelijk en agrarisch vastgoed zal ook in 2014 worden voortgezet.

Troostwijk en VLNN hebben ervaring met het online verkopen van grond. Dit voorjaar verkochten zij in opdracht van Staatsbosbeheer 34 hectare bos- en natuurgrond. Alle 16 percelen zijn verkocht. "De verkoopprijs was boven verwachting", vertelt Jurjen Nannenga van VLNN. "En meer dan de helft van de objecten is verkocht aan kopers buiten de regio", vult Jaap Bekker, directeur van Troostwijk Vastgoed Verkoop, aan.

Voordelen van online verkoop van landelijk vastgoed is dat het aanbod aan een breed publiek onder de aandacht wordt gebracht. De verkoop via internet is efficiënt en transparant, aldus de samenwerkende partijen. Op de verkoopsite is realtime te zien hoeveel er is geboden op het object. Nannenga: "Daarnaast is online verkopen geschikt voor iemand die bijvoorbeeld grond wil verkopen en meerdere buren hebben belangstelling. Iedereen heeft dan gelijke kansen en de verkoper krijgt de beste prijs."

De voorwaarden voor deelname aan de online verkoop verschillen niet veel van vastgoed dat via een makelaar verkocht wordt. De verkoper sluit een overeenkomst af voor de verkoop. Hiermee geeft de verkopende partij VLNN en Troostwijk de opdracht om het onroerend goed online te verkopen. Er wordt een verkoopbedrag (startbedrag) afgesproken. De verkoper betaalt een vast bedrag aan publiciteitskosten, namelijk 395 euro per object en een mogelijke commissie, afhankelijk van de omvang/waarde van het object. Bekker: "Verkopers krijgen van ons een offerte op maat, afhankelijk van aantal objecten en omvang." De verkoop vindt plaats op basis van kosten koper plus twee procent opgeld over de koopsom, exclusief btw.

De nieuwe systematiek van online verkoop van agro-vastgoed vindt plaats middels opbod en afslag. Deze werkwijze houdt in dat tijdens de opbodfase bieders tegen elkaar kunnen opbieden. Op de site is het hoogste bedrag en aantal biedingen zichtbaar. In de afslagfase wordt na sluiting van de opbodfase teruggeteld vanaf een hoger ingesteld bedrag binnen een bepaalde tijd. Geïnteresseerden kunnen vervolgens met een druk op de knop bij een bepaald bedrag het onroerend goed 'afslaan'. De verkopende partij is vervolgens vrij om over te gaan tot gunning aan de hoogste bieder.

Of registreer je om te kunnen reageren.