Home

Nieuws 1003 x bekeken 1 reactie

Prinses Maxima: sleutelrol voor kleine boeren

Amsterdam – Prinses Maxima ziet een sleutelrol weggelegd voor kleine boeren in de wereldvoedselvoorziening. Dat zei ze woensdag op een conferentie georganiseerd door tijdschrift The Economist, in Amsterdam, over de wereldvoedselvoorziening. Maxima is speciale gezant van de Verenigde Naties voor financiering en ontwikkeling. Ze maakt zich sterk voor betere toegang voor kleine boeren in ontwikkelingslanden tot financiële middelen.

Volgens Maxima zijn hogere opbrengstprijzen voor agrarische producten niet per definitie gunstig voor kleine boeren in arme landen. Slechts tien tot twintig procent van de eindprijs gaat naar de producenten, stelt ze. De rest blijft elders in de keten hangen. “Normaliter is een hogere prijs een stimulans om meer te produceren”, aldus Maxima. “Maar dat marktmechanisme werkt voor kleine boeren niet goed.”
De prinses hield een krachtig pleidooi voor meer aandacht voor vrouwen in ontwikkelingslanden. “Zij zijn goed voor de helft van de voedselproductie, maar hebben veel minder goed toegang tot zaken als geldleningen, eigendom van grond en techniek. Als dat verbetert, is een productiestijging van 20 tot 30 procent mogelijk.” Alleen verhoging van de productiviteit is niet voldoende, ook is verbetering nodig van infrastructuur en voorzieningen. Maxima spreekt van een ‘holistische aanpak’.
De aanstaande koningin wees er verder op dat in tegenstelling tot in Nederland, de afname van het aantal boeren in ontwikkelingslanden niet leidt tot schaalvergroting voor de overblijvers. Het is juist andersom, volgens haar. Percelen worden steeds kleiner en de trek naar de steden leidt tot landverlating.

Eén reactie

  • koestal

    moedige woorden! ,maar wie heeft invloed op gang van zaken ?

Of registreer je om te kunnen reageren.