Home

Nieuws 1829 x bekeken

Nieuwe stap in versoepeling vergroeningsbeleid

Brussel - Lidstaten moeten meer ruimte krijgen voor een eigen invulling van het vergroeningsbeleid. Een meerderheid van de landbouwcommissie van het Europees Parlement (EP) vindt de plannen van EU-commissaris Dacian Ciolos te rigide.

De eisen op het gebied van ecologische aandachtsgebieden of natuurbraak worden versoepeld. Woensdag stemde de commissie over een reeks amendementen op de voorstellen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het EP voelt er niets voor alle lidstaten exact dezelfde vergroeningseisenop te leggen. In plaats daarvan moeten landen hun eigen voorwaarden kunnen formuleren, die passen bij de boerenpraktijk. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld precisielandbouw, nutriëntenmanagement of duurzaam energiegebruik.

Wie voldoet aan die eisen komt in aanmerking voor een certificaat dat recht geeft op de vergroeningspremie. Bedrijven zonder certificaat moeten alsnog voldoen aan de oorspronkelijke drie eisen: permanent grasland, gewasdiversificatie en natuurbraak. Wel worden deze aangepast. Meest in het oog springend zijn de versoepelingen rondom natuurbraak. Nog steeds gaat het om 7 procent van het areaal, maar hier wordt geleidelijk naar toegewerkt. Bovendien tellen ook stikstofbindende gewassen, landschapselementen en gewassen waarvoor geen mest of gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn mee.

Biologische boeren, bedrijven die deelnemen aan agrimilieuprogramma's en ondernemers in Natura 2000-gebieden worden ook als groen beschouwd. Het niet voldoen aan vergroeningsvoorwaarden kan een korting van maximaal 30 procent van de inkomenssteun opleveren.

Het standpunt van de EP-commissie lijkt in grote lijnen overeen te komen met dat van Nederland, dat altijd heeft gepleit voor een soepeler vergroeningsbeleid. Dat geldt ook voor het plan om de herverdeling van de toeslagen tussen de lidstaten aan te passen. Ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van Ciolos krijgt Nederland er over de gehele periode 2014-2020 zo'n 100 miljoen euro bij.

Met het aannemen van deze voorstellen is een belangrijke stap gezet in het proces van de hervorming van het GLB. Waarschijnlijk stemt in maart het voltallige EP over de amendementen, waarna de onderhandelingen tussen lidstaten en parlement officieel kunnen beginnen.

Of registreer je om te kunnen reageren.