Home

Nieuws 997 x bekeken

Nieuwe cao open teelten formeel rond

Den Haag - Werkgevers en werknemers zijn het eens over een nieuwe cao voor de open teelten. De werkgevers- en werknemersorganisaties hadden 7 januari al een principe-akkoord bereikt. Dat is nu gefiatteerd door de achterbannen.

De nieuwe cao heeft een looptijd van twee jaar en voorziet in een loonsverhoging van in totaal 2,75 procent. De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 juli 2012 en loopt tot en met 30 juni 2014. In verband met een cao-loze periode is een eenmalige uitkering overeengekomen van 200 euro, die in maart van dit jaar wordt uitbetaald aan medewerkers die op 1 juli 2012 in dienst waren en dat nu nog zijn. De cao geldt voor ongeveer 30.000 werknemers in de boomteelt en bomenhandel, bloembollenteelt, zomerbloementeelt, fruitteelt, vollegrondstuinbouw en akkerbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.