Home

Nieuws 5921 x bekeken 4 reactieslaatste update:8 jan 2013

NVWA vindt zware metalen en verontreinigingen in vergisters

Utrecht - De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) heeft in november onderzoek gedaan bij toeleveranciers van biovergisters, om te kijken of de restproducten voldoen aan de Meststoffenwet.

Uit de uitslag van het laboratoriumonderzoek blijkt dat in vijf van de zeven monsters geen afwijkingen zijn gevonden. In twee gevallen wel. In een monster was een afwijking voor fluorantheen, in een ander monster werd arseen gevonden. Naar aanleiding van deze uitslagen is verder onderzoek nodig naar het gebruik van de betreffende twee partijen. Deze mogen nog wel vergist worden met dierlijke mest, maar het digestaat dat na het vergistingsproces overblijft, mag niet meer als meststof in de landbouw afgezet worden. De vergister zal hiervoor een andere oplossing moeten vinden.

De betreffende twee monsters zijn genomen van partijen ontoliede bleekaarde met als doel een beeld te krijgen van de kwaliteit van deze zogenoemde G-stof, die sinds april 2012 op de positieve lijst is opgenomen.

Onder de naam actie 'Waakzaam' hebben controleurs van de NVWA in november steekproefgewijs vijf monsters genomen van co-vergistingsmateriaal. Daarnaast zijn bij reguliere acties in december nog twee monsters genomen. De monsters zijn onderzocht op zware metalen en microverontreinigingen.

De lijst met toegestane co-materialen in co-vergistingsinstallaties is op 1 april 2012 uitgebreid. De NVWA heeft geen controles uitgevoerd in de eerste maanden van vorig jaar omdat nieuwe regelgeving op komst was. De uitgevoerde actie ’Waakzaam’ heeft de NVWA uitgevoerd met het oog op de invoering van het certificeringsysteem. De actie moet dienen als voorbereiding op een nog op te stellen handhavingsproject, waarin de hele biogasketen wordt meegenomen en gecertificeerd moet worden.

Laatste reacties

 • socratesdegriek@gmail.com

  Als nVWA mij had gevraagd hoe het gaat, had ik ze dat kunnen vertellen. Er wordt vaak zelfs geen analyse gemaakt, laat staan naar zware metalen en micro verontreinigingen gekeken. De handelaar die integer handelt of probeert te handelen is vaak de dupe van de (bewust) onwetenden en de malafide handelaren die alles weg mengen en als een bio of eco product verkopen. Hoe is het te rechtvaardigen als alles maar in 1 ton wordt gekiept en als eco......eruit komt? Handhaving? zal mij benieuwen met al die bezuinigingen en de stoelendans bij nVWA.

 • info140

  Ik raak wat de weg kwijt, Esther:
  - monsters genomen bij toeleveranciers
  - 5 vd 7 goed, 2 vd 7 niet
  - 2 foute van een partij bleekaarde
  Daarna:
  - monsters genomen van co-vergistingsmateriaal
  - dus nog niet in de vergister gedaan (?)
  - dus nog niet van digestaat (?)
  - 5 monsters in november, 2 in december
  - zijn dit dezelfde monsters als in het begin?

  Dus het gaat nog steeds over materiaal dat nog niet in de vergister is geweest (toch?). Spul dat bij de toeleveranciers ligt, toch?

  Hoe rijmt u dat met uw titel dat er zware metalen enz in (!) vergisters gevonden zijn? Lijkt een detail, maar toch....

 • socratesdegriek@gmail.com

  Naiviteit ten top van onze overheid en hun diensten!
  Het onderzoeken van digestaat heeft niet zo veel zin, althans niet op zware metalen. Dierlijke mest bevat vaak 10 x zo veel zware metalen in vergelijking met bv zuiveringsslib als overige organische meststof. De belasting van het zware metaal zink op de Nederlandse bodem komt voor 85 % uit dierlijke mest en voor 0,002 % uit zuiveringsslib. Overigens gaat dit vaak ook op bij andere overige organische producten! Wellicht moet men hier eens aandacht aan schenken Esther?? Of ligt dat te gevoelig??

 • Coanma

  Dit is niet nieuw, controles moeten veel strenger (richtlijnen worden onvoldoende opgevolgd waardoor men zich beweegt tussen wat net kan en wat niet kan) en als het op handhaven aan komt, nou, de RMD ziet erg vaak veel niet en moet door actieve omstanders aangespoord worden tot in den treure. Boeren hebben grote netwerken waar veel macht mee uitgeoefend wordt en geld mee gemoeid is, zie daar maar eens tussen te komen, het ligt echt niet alleen bij de leveranciers. Mestfabrieken of co-vergistingsinstallaties zijn m.i., ook door vele onderzoekers bevestigd inmiddels, niet de oplossing tot een duurzame economie. Kost voorlopig nog veel subsidie en levert veel strijd op.

Of registreer je om te kunnen reageren.