Home

Nieuws 933 x bekeken laatste update:18 jan 2013

Kantelbox blijft toegestaan bij onverdoofde slacht

Den Haag - Het gebruik van de kantelbox blijft voorlopig toegestaan bij het onverdoofd ritueel slachten van dieren. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw aan de Eerste en Tweede Kamer over het convenant onverdoofde rituele slacht.

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren voor een verbod op onverdoofde slacht hebben meerdere fracties aangegeven de kantelbox niet langer te willen accepteren. Ook toenmalig staatssecretaris Henk Bleker was voornemens de kantelbox niet meer toe te staan.  Afgesproken is dat de fixatie van slachtdieren moest gebeuren in een comfortabele positie voor het dier. Dit is naar mening van fracties van PVV, Groenlinks en de Partij voor de Dieren niet mogelijk met de kantelbox, waarbij dieren uit de staande positie worden gehaald.

De convenantspartijen hebben afgesproken dat er verder onderzoek moet worden gedaan naar het fixeren van dieren vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. Naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten en het advies van de Wetenschappelijke Advies Commissie zullen de convenantspartijen hierover verdere afspraken maken, die in de regelgeving worden verankerd. In de Europese regelgeving worden op dit moment voor onbedwelmde slacht fixatiesystemen toegestaan waarin runderen ondersteboven of in een onnatuurlijke houding worden gefixeerd.

De regelgeving voor onbedwelmde slacht in Europa eist onder andere dat de slacht in een slachthuis moet plaatsvinden. Lidstaten hebben zelf de mogelijkheid om extra (dierwelzijns) eisen te stellen. Dijksma vindt dat meer uitgebreide gemeenschappelijke Europese regelgeving nastrevenswaardig zou zijn. Nederland heeft hier op aangedrongen, maar de Europese Commissie heeft aangegeven dat het met name een aangelegenheid is voor de lidstaten zelf.

Of registreer je om te kunnen reageren.