Home

Nieuws 4575 x bekeken 15 reacties

'Gedeeltelijke herverdeling inkomenssteun toch in 2014'

Brussel – De herverdeling van de bedrijfstoeslagen over de EU-lidstaten heeft mogelijk toch al gedeeltelijk volgend jaar plaats.

Voorstellen voor een geleidelijke overgang naar een uniforme hectarepremie op nationaal of regionaal niveau zouden pas in 2015 van kracht worden. Dat laatste geldt ook voor de vergroeningseisen, zo meldt nieuwswebsite Agra Europe op basis van anonieme bronnen. Eerder kondigde eurocommissaris Dacian Ciolos al aan dat 2014 een transitiejaar zal worden. Vanwege de trage voortgang in de onderhandelingen over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kan het gehele pakket niet op 1 januari volgend jaar ingaan, zoals oorspronkelijk gepland.

De invoering van het nieuwe plattelandsbeleid wordt mogelijk gesplitst: programma’s reeds vastgelegd voor 2014 en 2015 blijven onder de huidige regels vallen, terwijl nieuwe meteen aan de aangepaste eisen moeten voldoen. Het hervormde interventiebeleid en de financiering en monitoring van het GLB zouden wel in 2014 van kracht kunnen worden.

Veel hangt echter af van de vraag of de regeringsleiders begin februari een akkoord kunnen sluiten over de nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie. President Herman Van Rompuy uitte daar onlangs zijn twijfels over. Vervolgens moeten de landbouwministers en het Europees Parlement nog voor eind juni overeenstemming over de hervorming van het GLB zien te bereiken. Ontstaat er een kink in de kabel, dan kan de hele planning op de schop.

Laatste reacties

 • politiek

  Een goed plan. Bedrijfstoeslagen van meer als 150.000 euro per jaar voor bedrijven. ? Wie kan dat verdedigen ?
  Hopenlijk gaan die bedragen zodadelijk veel gerichter ingezet worden naar bedrijven die b.v. eerlijk en duurzaam produceren.
  Niet naar die grote vermogende mega boerenbedrijven maar meer naar de boerengezinsbedrijven die ook recht op een bedrijfsinkomen hebben.

 • schoenmakers1

  Hoezo goed plan, hoe is het te verdedigen dat een minister meer dan 50000 verdiend, hier hoor je niemand over, maar als een bedrijf omdat de producten die geproduceert worden veel te goedkoop zijn en waren een klein steuntje in de rug krijgt is dat ineens niet verdedigbaar, je kun wel horen waar deze politieke onzin vandaan komt

 • jordi 1455

  schoenmakers1

  vriendjespolitiek of met andere woorden dictatuur.

 • pdenh1

  Wellicht moeten we ons gaan instellen op een landbouw, die geen subsidies meer toucheert, doch op eigen benen staat en voortgaat. De landbouwsubsidies kunnen beter aangewend worden voor doeleinden van innovatie.Wel zal nodig zijn, dat het landbouwbeleid meer marktgericht zal zijn, rekening houdt met vraag-en aanbodverhoudingen en een nieuwe weg inslaat, in die zin, dat het duidelijk wordt in welke richting de agrarische strategie zich zal gaan bewegen.

 • henk 60

  Is het nog bekend waarom die toeslagrechten er ook al weer waren?
  In het verleden werden de boeren aangespoort om veel voor weinig te produceren onder mansholts. Door een premie op de kilo of liter prijs.
  Gevolg op den duur lage tarweprijzen en daarmee de rest ook en boter bergen e.d.
  Tijdens mac sharry is dat verandert in een bedrag per ha als kompensatie voor de gederfde inkomsten, de premie werdt namelijk afgeschaft.
  De kompensatie was geen 100 procent maar iets van 60 ofzo daar leverden we dus al in sindsdien is er enkel vanaf gegaan door inflatie en modulatie kortingen.
  Als je dus een groot bedrijf hebt heb je ook recht op een groot bedrag.

  Het is niet te hopen dat er met de zorgtoeslag en kind toeslag en dergelijke gebeurd wat er met hard werkende boeren hun TOESLAG rechten gebeurd want dan breekt de pleuris uit.

  Dus of niet zeuren en betalen of hogere prijzen voor de produkten/ consument die zal toch moeten betalen. Dat lijkt mij het beste want die kan niet dreigen met inhouden of korten op je toeslagrechten als je een klein foutje maakt.

 • jordi 1455

  pdenh1 zonder subsidies kan de landbouw op het moment niet voortbestaan omdat de overheid een hoop kosten op ons bord gooit en dat de supermarkten alles voor een spotprijs willen hebben. Als de overheid geld wil bezuinigen geven ze geen cent meer uit aan natuur (eigenlijk neptuur) dat scheelt zo al een miljard.

 • joannes

  pdehn1, kijk eens naar de rest van de EU en de conclusie is dat die nog harder zullen vechten voor behoud van subsidies. In dat overleg is NL met zijn agrarische productie aan de top in productie, dus inkomen, per/ha maar inclusief subsidies vertaald zich dat in hoge grondprijzen voor boeren die het er nog voor willen doen.

 • drientje

  Oorspronkelijk is het GLB bedoelt als inkomensondersteuning. En inkomensondersteuning ga je niet per ha uitbetalen, dat doe per inkomen van een ondernemer. Dus de hele sistematic deugt van kant. Als boer/ondernemer moet je dat ook niet willen. Een ondernemer haalt z'n inkomen uit de markt en gaat niet het handje ophouden bij de belastingbetaler.

 • minasblunders1

  Drientje, zolang we te maken hebben met beperkingen, kostenopdrijvende maatregelen en andere politieke bemoeizucht, kunnen we niet spreken over een vrije marktsituatie. Dus óf weg met alle belemmeringen óf aanvulling.

 • politiek

  Wat een zielige reacties toch bij meerdere reageerders. !
  Als je een groot bedrijf hebt heb je ook recht op een groot bedrag. !!!!!!
  Hopenlijk gaat er zo snel als mogelijk een herverdeling komen.
  Ik hoop dat de Nederlandse politiek zich hier bijzonder sterk voor gaat maken, dat er een herverdeling komt ten guste van de gewenste gezinsbedrijven.

 • MartindB

  COPERATIE COFORTA U.A. (Greenery) 37 miljoen
  TELERSCOPERATIE FRESQ U.A. Totaal 15 miljoen
  COPERATIEVE VEILING ZUIDOOST-NEDERLAND U.A 11 miljoen

  vraag me af of dit terecht is en hoe dit nu precies zit. Maar volgens mij kunnen
  ze hier beginnen met minderen

 • piet v

  hogere graanprijzen zullen ook een excuus om de subsidies te korten. politiek zal 'alles' doen om voedsel goedkoop te houden

 • Heuvelland

  Wanneer heb je een gewenst gezinsbedrijf en wanneer niet?
  Een eerlijk prijs voor onze produkten en gelijke produktieeisen voor diezelfde produkten geproduceerd in het buitenland, gelijke subsidies als in het buitenland (o.a.bouwsubsidies Duitsland), gelijk belastingstelsel als in het buitenland (o.a. volledige afschrijving bedrijfsgebouwen). En de grote ondersteuning in de Oost-Europese E.U. Landen.
  Wanneer alles alleen al in de E.U. landen gelijk was?
  Herverdeling Steun!!!!!!

 • jordi 1455

  @ politiek
  je vergeet te zeggen.
  hoe groter het bedrijf, hoe groter de uitgaven.
  je bent voor gezinsbedrijven maar je vergeet dat de overheid tijdens de ruilverkaveling, MKZ crisis, varkenspest en wetgeving een hoop gezinsbedrijven de nek hebben omgedraaid. Sommige zagen er geen heil meer in om nog verder te boeren en dat is mede door de wettelijke druk vanuit Den Haag en Brussel.
  We worden allemaal massaal in de schulden gejaagd door heffingen, onkunde van de Nederlandse politiek en niet kloppende rapporten.

 • jan10

  Als Politiek 20-40en 60 jaar trugkijkt met wat men toen onder een gezins bedrijf verstond,dan kan hij ook wel weten waar de tegenwoordige gezinsbedrijven over 20 jaar heengaan.
  Met andere woorden: wat nu een gezinsbedrijf is werd 40 jaar geleden gezien als mega bedrijf.
  En zo gaat dat gewoon door.
  Zo te lezen in het eerste stukje van Politiek zijn er in zijn ogen heel veel oneerlijke bedrijven en bovendien niet duurzaam!!

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.