Home

Nieuws 616 x bekeken

EZ: verzekerde waarde brede weersverzekering neemt toe

Den Haag – De totale verzekerde waarde van de brede weersverzekering is sinds de invoering in 2010 gestaag toegenomen.

Dat meldt het ministerie van Economische Zaken (EZ), op basis van de subsidiabele verzekeringspremie die van 5 miljoen euro in 2010 steeg naar 7,8 miljoen euro in 2012.

De brede weersverzekering is ondanks het ruime subsidiebudget van de overheid nooit een groot succes geworden. In 2011 stelde de overheid 10,6 miljoen euro subsidie beschikbaar als tegemoetkoming voor de premiekosten, maar hiervan werd 4 miljoen euro benut. Voor 2012 was 12,6 miljoen euro subsidie beschikbaar.

Om de brede weersverzekering meer aan te laten sluiten op de praktijk is vanuit het ministerie een aanpassing doorgevoerd. Deze aanpassing houdt in dat aanvragers hun polisgegevens uiterlijk voor 1 november van het betreffende jaar mogen aanleveren in plaats van voor 1 augustus. Daarnaast wordt de subsidie uiterlijk voor 1 februari uitbetaald.

Vanuit de verzekeringswereld en vanuit de akkerbouw is zeer bezorgd gereageerd over de gevolgen van de verhoging van de assurantiebelasting voor de brede weersverzekering. De assurantiebelasting is gestegen van 9,7 naar 21 procent.

Of registreer je om te kunnen reageren.