Home

Nieuws 3962 x bekeken

1.000 hectare grond wisselt van eigenaar

In de provincie Friesland hebben in 2012 twaalf kavelruilen plaatsgevonden, goed voor 1.000 hectare.

De kavelruilen werden begeleid door het Projectbureau Kavelruil Fryslân. Hierin werken de provincie Friesland, Dienst Landelijk Gebied en het Kadaster samen. Sinds de oprichting van het projectbureau in 2008 is nu circa 4.400 hectare landbouwgrond verkaveld. Dit jaar verwacht het Projectbureau Kavelruil Fryslân de 5.000-ste hectare te kunnen ruilen.
Het aantal kavelruilen in 2012 was iets lager dan in 2011. Toen verwisselde 1.650 hectare grond van eigenaar bij vijftien kavelruilen. In 2010 was sprake van dertien kavelruilen waarbij  665 hectare landbouwgrond verwisselde van eigenaar. De vermoedelijke oorzaak van de daling in 2012 ten opzichte van 2011 heeft volgens Dienst Landelijk Gebied te maken met de onzekerheid of er voldoende subsidiegeld voor kavelruil beschikbaar zou komen. Voor 2013 verwacht het Projectbureau Kavelruil Fryslân veel belangstelling voor kavelruil. Dit jaar is er ongeveer 1,2 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor kavelruil.
Bij kavelruilen wordt vaak de bereikbaarheid verbeterd doordat deelnemers aan elkaar grenzende stukken grond verwerven. De kavelruilen in 2012 blijken voornamelijk landbouwdoelen te hebben gehad.

LTO Noord heeft een aantal maanden nog eens gewezen op het grote belang van kavelruil voor de provincie Friesland. Volgens de belangenorganisatie is kavelruil vooral belangrijk voor de verbetering van de landbouwstructuur. Een gezonde landbouwstructuur waarbij boeren hun percelen dicht bij elkaar hebben de bedrijven levert behalve de bedrijven zelf ook de regio en de provinciale overheid geld op, is de redenering van LTO Noord.

Of registreer je om te kunnen reageren.