Home

Nieuws 1378 x bekeken

ZLTO: zet stallen van overtreders maar leeg

‘s-Hertogenbosch - ZLTO wil dat provincie en gemeenten streng optreden tegen veehouders die zich niet aan de regels houden, maar nuanceert de uitkomst van het rapport waaruit blijkt dat meer dan de helft van de veehouders in Brabant zich niet aan de milieuregels houdt. “De cijfers zijn gedateerd. Waar hebben we het over?”

In opdracht van de provincie Noord-Brabant is een onderzoek uitgevoerd onder ruim duizend veehouders naar de naleving van milieuregels. Het onderzoek spitste zich toe op de uitstoot van ammoniak door luchtwassers op varkensbedrijven. Uit het rapport bleek dat in een periode van november 2010 tot december 2011 53 procent van de veehouders in Brabant zich niet houdt aan de milieuregels. “Brabant huisvest ruim 5000 veehouderijbedrijven. Van de 338 bedrijven die in overtreding waren, hebben 257 direct hun fout hersteld. De overige 18 bedrijven mogen wat de ZLTO betreft hard worden aangepakt”, reageert Maarten Leseman van de ZLTO. Hij maakt tevens de kanttekening dat het gaat om stalaanpassingen die gepleegd tussen 2004 en 2010. “De cijfers zijn gedateerd.”

 

De ZLTO heeft meer adviseurs aan het werk gezet om boeren te helpen bij het goed installeren en instellen van luchtwassers. Ook is de standsorganisatie voorstander van het elektronisch monitoren van luchtwassers op afstand door gemeenten. Onlangs is een project in dit kader gestart waar veertig boeren aan meewerken. “We nemen onze verantwoordelijkheid als sectororganisatie en zijn ons bewust van eventuele imagoschade.”

Leseman benadrukt dat voor de kleine groep van hardnekkige overtreders wat de ZLTO betreft, hard mogen worden aangepakt. “In het rapport wordt niet aangegeven wat de overtredingen precies zijn en hoe ernstig. Maar als een veehouder willens en wetens twee of drie keer ernstig in de fout gaat, dan mag een zware sanctie worden opgelegd. Zet de stallen maar leeg.”

Of registreer je om te kunnen reageren.