Home

Nieuws 556 x bekeken 1 reactie

Regionale overheden: begrotingsregels schadelijk voor beleid

Den Haag – Het wetsontwerp Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF) en het verplichte schatkistbankieren brengt schade toe aan de economische ontwikkeling in de regio.

Ook het natuur- en waterbeleid kan negatieve gevolgen ondervinden van deze voorstellen. Provincies, gemeenten en waterschappen, vertegenwoordigd in Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Unie van Waterschappen, hebben een brandbrief geschreven aan de lijsttrekkers van de politieke partijen.

“De drie organisaties hebben nooit eerder samen een brandbrief geschreven. Er is dus echt iets aan de hand”, zegt IPO-voorzitter Johan Remkes. De Wet HOF belemmert volgens de regionale overheden investeringen omdat gebruik van spaargeld wordt gezien als begrotingstekort. Dat werkt negatief door in het Emu-saldo en daarmee het landelijk begrotingstekort waarop Nederland vanuit Brussel wordt beoordeeld. Investeringen om de regionale economie weer op gang te krijgen, worden hiermee volgens Remkes belemmerd. “En daarmee bijt het Rijk in eigen staart”, aldus Remkes. Daarnaast is in de Kunduz-coalitie afgesproken dat regionale overheden geld alleen nog bij het Rijk mogen beleggen. “Ik noem dat gelegaliseerde diefstal”, aldus Remkes. “Het leidt tot meer geld in de schatkist, maar macro-economisch lost het niets op.” VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma typeerde het beleid als “Moskou aan de Rijn”.

Remkes wijst erop dat de maatregelen van de overheid een negatief gevolg kunnen hebben voor het natuurbeleid. “Na zeer moeilijke gesprekken en veel vijven en zessen is er een natuurakkoord gekomen. Provincies kijken nu of er voor het natuurbeleid nog geld bij moet uit eigen kas. Het overheidsbeleid heeft hier zeker een negatief effect op. Bij de provincies heeft het natuurbeleid veel pijn gedaan. Nu de Wet HOF erbij zorgt zeker niet voor een positieve invloed”, aldus Remkes.

Huub Hieltjes van de Unie van Waterschappen voegt eraan toe dat ook boeren het effect kunnen gaan merken, omdat waterschappen minder kunnen gaan investeren in waterberging.

De voorstellen belemmeren volgens de drie regionale overheidskoepels in 2013 al 900 miljoen aan investeren. Het verplicht bankieren bij het Rijk kost jaarlijks 135 miljoen euro aan rendement. De drie roepen de lijsttrekkers op tot overleg over een alternatief.

Eén reactie

  • hpieper

    Wat een uitdrukkingen: 'Gelegalisseerde diefstal', 'Moskou aan de Rijn'. Het land waarover gesproken wordt heeft geld genoeg, Nederland heeft enorme tekorten.
    Ja dan kan er een brandbrief geschreven worden, maar geen geld is geen geld, daarmee omgang heet managen.

Of registreer je om te kunnen reageren.