Home

Nieuws 2093 x bekeken 18 reacties

Ministerie houdt vast afschaffing dierrechten

Den Haag –Het ministerie van ELI houdt vast aan de doelstelling om de dierrechten af te schaffen per 1 januari 2015.

Een woordvoerder stelt dit naar aanleiding van geluiden dat de afschaffing mogelijk opgeschort wordt vanwege moeilijkheden met mestverwerking. In het wetsvoorstel dat deze zomer werd ingediend, staat geen datum voor de afschaffing. Deskundigen in de sector zien hierin een aanwijzing dat het ministerie ruimte inbouwt om het systeem van dierrechten langer in de benen te houden. ELI laat weten dat er praktische redenen zijn om de datum niet in het wetsvoorstel op te nemen.

Dinsdag kunnen Kamerleden vragen indienen over het nieuwe mestbeleid. De SGP-fractie kondigt als eerste aan vragen te stellen over de haalbaarheid. De SGP is een van de partijen die evenwicht wil op de mestmarkt voordat de dierrechten worden afgeschaft. Kamerlid Elbert Dijkgraaf is daarnaast bezorgd over de haalbaarheid van 1 januari, de manier waarop de verwerkingsplicht overgedragen kan worden en de medewerking van gemeenten voor het opzetten van mestverwerkingsinstallaties.

Laatste reacties

 • drientje

  Deskundigen, wie zijn dat, de makelaars soms. Met de nieuwe mestwet vervalt een deel van hun handel, dat gaan ze niet leuk vinden. Liever houden ze dierrechten, en dan het liefst voor alle diersoorten. Invoering van dierrechten voor koeien, kalveren gaat nog een hele uitdaging worden.

 • mjoosten

  Die sgp is zo gek nog niet, mestverwerking komt nauwelijks opgang door kosten en vergunningen. Dierrechten /quotum zijn de enige manier om alle mest te plaatsen en misstanden te voorkomen. Voor degene die wel echt mest verwerken, kan ik productie zonder rechten wel voorstellen.

 • puinhoop

  Gelukkig heeft de SGP een zetel gewonnen. Zij staan tenminste met 2 benen op de grond en houden als 1 vann de weinige partijen een vinger aan de pols om een voor de boeren gunstige uitgangssituatie te houden of te krijgen. Het is reeel om te denken dat wat verwerkt moet worden per 1 januari nog lang niet allemaal verwerkt kan worden. Dit komt omdat de overheid altijd wel met regels komt maar nooit met complete geintegreerde plannnen om bv versneld verwerkings installaties te kunnen bouwen op al die lege industrieterreinen die te huur staan. Dit is hetzelfde als zeggen:per 1 januari moet iedereen electrisch gaan autorijden(terwijl er te weinig auto's zijn en oplaadpunten). Het moet ook allemaal zo om mest vooral dat slechte imago te laten houden. Want dan hebben de boeren weer geen deadline kunnen halen en hebben we weer mooi een reden voor krimp. Let maar op: over enkele jaren schreeuwt Nederland(en de rest van de wereld) om mest en staan alle verwerkingsinstallaties te verrotten!!!!!! Boeren nog een paar jaar en dan bruist de sector weer. Even nuchter en rustig blijven.

 • John*

  och jah bedrijf met verlies koopt dierrechten en bedrijf met winst koopt deze om ze daarna heel snel af te schrijven.. kost de staat veel belastingcentjes. Het beste kunnen ze de markt vrij geven.. de mestproductie zal toenemen.. de mestafzetkosten de pan uitreizen en vele bedrijven zullen verdwijnen. Dit hadden ze 20 jaar geleden moeten doen!

 • John*

  we hebben nu dierrechten en fosfaat en stikstof normen.. alles wat niet op de akkers kan zullen we moeten verwerken of exporteren. Een systeem van dierrechten is daar echt niet voor nodig. of zelfs dubbelop kostentechnisch gezien. Ik bekijk dit uit het perspectief van de bedrijfsopvolgoer en niet vanuit de groeier.

 • Mels

  Alle in Nederland geproduceerde mest kan gebruikt worden alleen moeten degene die het kunnen gebruiken dat wel doen en daar wringt de schoen,de stimulans om het te gebruiken is NUL,meer N en P mogen gebruiken bij gebruik van mest of minder bij gebruik van kunstmest,moet je eens gaan bedenken wat je dan af kunt zetten,er zal dan geen akkerbouwer meer prakkezeren over kunstmest op zijn tarwe en graszaad,ook de groenbemesters zullen bemest worden met dierlijke mest ipv een paar baaltjes Kas.Er zal wel betaald moeten blijven worden voor de afzet,al ligt het maar voor nop erop.Steeds meer rekenaars zijn ook akkerbouwer en andersom.

 • politiek

  John , als u het bekijkt vanuit de kant van perspectief bedrijfsopvolging heeft u volkomen gelijk. Tevens als die bedijfsopvolger , wat ook een stuk toekomst is voor agrarisch Nederland , als men dat wil behouden , is dat prioriteit . Ik heb overigens niet de indruk dat vele bedrijfsopvolgers nog aan groei denken. Eerder denken die ,een generatie verder , dus ook een ander denkpatroon , aan een maatschappelijk en ander agrarisch bedrijf. De nieuwe bedrijfsopvolgers hebben er mijn inziens vrede mee als er desnoods ,met behoud van een reeel gezinsinkomen het bedrijf moet krimpen. Dat komt weer ten goede aan een beter sociaal leven. Je behoeft je dan niet meer te schamen dat je boer bent en ook je kinderen niet. Voor degene die nog steeds alsmaar aan groei denken is er nog volop plaats in het buitenland. Mijn beleving is dat agrarisch Nederland weer terug moet komen en het moet geen kapitaal ( euro,s ) gebeuren worden met alleen maar verliezers.

 • John*

  dierrechten verhogen de kostprijs en verlagen de marge.. met dierrechten moet ik meer dieren houden om voldoende marge te halen om mijn ondernemersinkomen te maken.. Maar aan de andere kant de varkenshouderij is nu maximaal gemechaniseerd en geautomatiseerd en de dieren zijn veel gebruiksvriendelijker dan 30 jaar geleden. Net zoals in alle sectoren is de productie per fte flink gestegen. Ik zie het niet zitten om parttime boer te worden.

 • politiek

  John , u behoeft ook geen parttime boer te worden . In het buitenland is voldoende plaats voor u of/en voor uw opvolgers. Je moet elkaar het succes toewensen. Nederland moet af van de gedachtegang van u , wil men nog een maatschappelijk aanvaardbaar agrarisch Nederland houden en in het het buitenland is men ( hopenlijk ) blij met u.

 • Gerjo-Kompier1

  De overheid moet ook breder kijken naar wat de gevolgen zijn bij de keuze wel of geen dierrechten als deel van het mestbeleid.
  Wil men gaan voor een grondgebonden landbouw: kies dan alleen voor deugdelijke gebruiksnormen op de landbouwgrond en afschaffing van dierrechten en melkquotum.
  Wil men verdere concentratie van vee en snelle groei in schaalgrootte: kies dan voor dierrechten als meest beperkend middel van de mestproductie.

  Mocht de overheid kiezen voor dierrechten, dan lijkt mij uitwisselbaarheid ( in bepaalde verhoudingen) tussen de diverse diersoorten wel op zijn plaats. Het gaat toch om beperking of een plafond van de totale mestproductie in Nederland en niet een plafond van mestproductie per diersoort?
  Kiest men toch voor niet uitwisselbare dierrechten, dan is dit marktregulatie i.p.v.mestbeleid. Aangezien markregulatie per 2015 afgeschaft / beperkt moet worden, zijn dierrechten in de laatste vorm waarschijnlijk vanaf 2015 aanvechtbaar bij de rechter.

 • John*

  zorg maar dat het stelsel van gebruiksnormen leidend wordt en dat alle bedrijven een goede mineralen administratie hebben. daar wordt meer mee bereikt dan dierrechten.

 • probe14

  Afschaffing van dierrechten is doodsteek voor gezinsbedrijven. de lobby van lto en nvv/nvp. komt van boeren die een 2e, 3e of zelfs 4e locatie willen opstarten. dus hopelijk zijn ee meer politici die kiezen voor een plafond van mestproductie. en dan ook voor rundvee, anders is het water naar de zee dragen.

 • Bison

  Young man, if you want freedom to farm and free from exessive goverment intervention go west before it is to late.
  Holland is al voor jaren niet 'boer vriendelijk' meer en bij wat ik hier lees word het alleen maar erger.
  Waarschuwing!..emigreren is niet voor Wussy's.

 • janboerderij

  Als boer zeg ik afschaffen die handel, kom we gaan lekker meer koeien melken,
  maar als kritische burger denk ik nederland is vol, vol met mensen varkens kippen en koeien. We hebben de grootste veedichtheid incl de mens, per vierkante kilometer. Als burger zeinde mogen van mij de dierrechten komen, incl bv 10 % korting, oplossen dat probleem van die stront, en snel graag.

 • John*

  als de dierrechten eraf gaan krijgen de gezinsbedrijven weer waarde.. Door dierrechten zijn kleinere bedrijven waardeloos geworden. naast de gebouwen en vee moet er een hoop lucht aangeschaft door de opvolger.. deze hoop lucht valt niet te financieren en legt een flinke druk op de betalings capaciteit van een bedrijf. Het enige wat de dierrechten nu doen is het instellen van een plafond en verder wordt er niets opgelost! Om een goede oplossing te krijgen zal het probleem eerst groter moeten worden. BV reguliere mestafzetkosten van meer dan 30 euro de kuub. Daarna worden er echt wel minder dieren gehouden en / of geinvesteerd in mestverwerking.

 • probe14

  John, maar dat laatste is nu juist de grote bedreiging. Mest gaat per m3 zo duur worden dat de varkens- en pluimveehouders het loodje gaan leggen. Voor deze bedrijven is mestafvoer een veel grotere % van de totale kostprijs per kg produkt dan voor de koeboeren. Deze gaan die slag grandioos winnen met hunnen expansiedrift. Daarom is het onbegrijpelijk dat voormannen van varkens- en pluimveehouders van de dierrechten afwillen. Het is pure lobby uit de melkveesector.
  Het is dus voor de rust op de mestmarkt vele malen beter dat er ook koerechten bij komen. Alleen de belangenbehartigers mogen dit niet zeggen van hun grote leden rundveehouders, waar ze voor buigen.

 • varkenshouder01

  denk dat info dichter bij de waarheid zit dan john, overname van afgescheven productie rechten kost een opvolger niets,dat argument klopt dus niet, ook zal de prijs voor af te zetten mest niet dalen zonder productiebeperking,ook is voor gezinsbedijven makkelijker om te investeren in dierechten wel of niet te benutten ipv van mestverwerking,

 • politiek

  info387 en walsberg , u ziet het juist als u de agrarische gezinsbedrijven wilt behouden. U gaat in uw reactie nog verder door zich af te vragen de spanning tussen teokomst melkvee gezinsbedrijven en varkensbedrijven. Inderdaad verbaaasd mij ook vaak waarom de belangenbehartigers varkenshouderij daar niets aan doen. Die wonen en werken meer in het Noorden van het land. Mogelijk komt het omdat die zich niet bewust zijn van situatie in o.a. Brabant. De grotere overschotgebieden dus. Ze werken ook niet sturend. Mijn inziens heeft de SGP momenteel het beste overzicht over dit vraagstuk om dit sturend op te lossen met behoud van de gezinsbedrijven. Ook beter als inderdaad de (Z)LTO.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.