Home

Nieuws 2106 x bekeken 1 reactie

Limburg wil maatschappelijke gedragscode voor boeren

Roermond - Veehouders hebben niet alleen de juridische, maar ook de maatschappelijke plicht om te voldoen aan de afspraken met de gemeenten over landschappelijke inpassing. LLTB en de provincie willen een gedragscode voor boeren.

LLTB werkt aan een maatschappelijke gedragscode voor haar leden. Landschappelijke inpassing van stallen groter dan een bouwblok van 1,5 hectare is hier onderdeel van. LLTB reageert hiermee op het verwijt van de Limburgse landbouw-gedeputeerde Patrick van der Broeck vorige week.

Van der Broeck hekelde de veehouders die in Limburg de mogelijkheid krijgen groter te bouwen dan 1,5 hectare bouwblok maar zich niet houden aan de eis de stal landschappelijk in te passen. Herman Mertens van de LLTB: "We zijn het eens met Van der Broeck. Veehouders moeten zich aan de afspraken houden. Gemeenten zouden handhavend moeten optreden." Volgens Mertens houdt een derde van de veehouders zich niet aan afspraken zoals inpassing van de stal in het landschap en wijst de LLTB haar leden met enige regelmaat op de noodzaak dergelijke voorwaarden in acht te nemen. "Het moet sowieso juridisch, maar even belangrijk vanuit maatschappelijk oogpunt. Agrarische ondernemers die hun bedrijf willen moderniseren en uitbreiden moeten dat doen in dialoog met hun omgeving en een van de aspecten daarin is daadwerkelijk zorgen voor een verantwoorde landschappelijke inpassing. Dat is een flinke kostenpost, van planvorming tot aanleg, maar het hoort een integraal onderdeel uit te maken van het investeringsplan. Daarbij komt, dat veehouders die zich aan die plicht onttrekken, het voor hun collega’s lastiger maken."

De standorganisatie wil deze en andere afspraken vast gelegd zien in een maatschappelijke gedragscode voor haar leden. Samen met de provincie, gemeenten, Milieufederatie Limburg, Dierenbescherming wordt een gedragscode opgesteld om meer draagvlak te kunnen creeeren. Gedeputeerde Van der Broeck verwacht in november de beleidsnotitie met de gedragscode als onderdeel af te hebben. LLTB vertegenwoordigt 65 procent van de veehouders in Limburg.

Eén reactie

  • kapelweg16

    krijgen deze veehouders dan ook meer voor hun produkten of is het maar weer een hogere kostprijs voor eigen rekening

Of registreer je om te kunnen reageren.