Home

Nieuws 552 x bekeken 1 reactie

Limburg begrenst bouwblok voorlopig niet

Maastricht – Voorlopig wordt er geen grens gesteld aan de omvang van megastallen in Limburg. Een voorstel van de SP in de provincie om het bouwblok te maximeren op anderhalve hectare en stallen op maximaal 7,5 meter nokhoogte, kreeg geen meerderheid.

De Statencommissie kon zich niet vinden in het plan. Onderdeel van het voorstel hield eveneens in eens dat de stal aantoonbaar tot milieuverbetering zou leiden. Daarnaast wilden zij ook 50 miljoen euro uittrekken voor de ontwikkeling van zogenoemde boerenlandbouw: kleinschalige bedrijven waar dieren  in de wei lopen. Ook dit kreeg geen steun.

Limburg heeft in het reconstructieplan een bouwblokgrootte opgenomen van anderhalve hectare, maar gemeenten mogen daar van afwijken. Vier gemeenten hebben al ruimere bouwblokken toegelaten. Voorwaarde is wel dat de nieuwe stallen worden ingepast in het landschap. Volgens landbouwgedeputeerde Patrick van der Broeck houden de veehouders zich niet aan deze afspraak. “Tachtig procent van de boeren die een grotere stal hebben mogen bouwen, houdt zich niet aan de afspraak om de stal landschappelijk in te passen. Ik erger me daaraan.”

Door zich niet aan afspraken te houden, verliezen de boeren krediet en draagvlak bij omwonenden, gemeenten en provincie. Van der Broeck zegt dat hij trots is op de veehouderij in Limburg, maar irriteert zich aan veehouders die zich niet aan afspraken houden. “Ik wil niet als een politieagent bij de boeren langs moeten gaan. De sector moet zelf deze verantwoordelijkheid nemen en beseffen dat maatschappelijk draagvlak essentieel is om te blijven bestaan.”

Eén reactie

  • B bob

    Voldoende goedkope caravanstalling in de toekomst dus want de verwachte exportmarkt zal spoedig verdwijnen.

Of registreer je om te kunnen reageren.