Home

Nieuws 1046 x bekeken 1 reactie

Karkaskwalificatie runderen en varkens in België transparanter

Brussel - Het indelen van karkassen van geslachte runderen en varkens gebeurt voortaan op een andere manier. Het objectiveren en vereenvoudigen van de indeling van karkassen en het sneller ter beschikking stellen van meer slachtgegevens, moet de veehouder beter zicht geven op de marktwaarde van zijn dieren. Bovendien worden de administratieve lasten voor veehouder en slachthuis sterk verlaagd.

Bij het slachten van runderen en varkens worden de karkassen beoordeeld en ingedeeld in kwaliteitsklassen. Door het vernieuwde besluit dat de Vlaamse regering heeft aangenomen wordt deze indeling nu geobjectiveerd en transparanter gemaakt. Bij runderen is het aantal aanbiedingsvormen van tien tot vijf teruggebracht, waardoor het vergelijken van karkassen veel gemakkelijker wordt. Bij varkens werden de indelingstoestellen opnieuw geijkt en afgestemd op de huidige varkenspopulatie.

De handhaving van een correcte classificatie wordt bijgestuurd en voor slachthuizen is een systeem van autocontrole voorzien. Bovendien zullen er door het nieuwe besluit meer indelingsresultaten, en sneller dan voorheen, meegedeeld worden aan de veehouders via de 'Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch Vlees'. "Veehouders kunnen op die manier op een snelle en doeltreffende manier beschikken over alle individuele indelingsgegevens van hun dieren. Dit laat hen toe een correcte prijs te bedingen en hun bedrijfsvoering te optimaliseren", legt minister-president Kris Peeters uit.

De vereenvoudiging en systematisering van een aantal procedures moet leiden tot een daling van de administratieve lasten voor producenten en slachthuizen. Er wordt geschat dat dit een besparing van ongeveer 159.000 euro per jaar zal opleveren aan beide partijen samen. "Het transparanter maken van de slachtgegevens is één van de acties uit het Actieplan Varkenshouderij, maar ook in de vleesveehouderij was de vraag naar een overzichtelijker systeem groot", aldus Peeters.

Eén reactie

  • joannes

    Ik ben benieuwd waar deze besparing op gebaseerd is? 159.000 € op 12.6 mlj Karkassen! 0.001261905 € / Karkas. Lijkt me een arbitrair cijfer!

Of registreer je om te kunnen reageren.