Home

Nieuws 451 x bekeken laatste update:4 sep 2012

CDA en VVD willen af van 'koppen' op Natura 2000-beleid

Den Haag - CDA en VVD willen het Natura 2000-beleid aanscherpen en geen landelijke of regionale koppen meer op het Europese beleid. CDA heeft hiervoor een tienpuntenplan opgesteld om boeren in de buurt van Natura 2000-gebieden weer ruimte te geven om hun bedrijf te kunnen blijven ontwikkelen.

De partij wil dat in beheerplannen voortaan alleen natuurwaarden van planten, habitats en dieren van de prioritaire lijst worden opgenomen. De overige doelen worden geschrapt. De partij vindt ook dat de ruimte die de Kaderrichtlijnwater biedt, om tot 2027 de tijd te nemen om de doelen te realiseren, benut moet worden.

De partij pleit bij uitvoering van Natura 2000 en Kaderrichtlijnwater een sociaal-economische afweging te maken. “Als blijkt dat maatregelen onbetaalbaar zijn of als de sociaal-economische gevolgen groot zijn, moet worden afgeweken van de plannen, of het tempo van uitvoering moet worden aangepast. De beheerplannen moeten bovendien worden aangepast op de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het is ongewenst om toe te werken naar een kritische depositiewaarde per gebied. Daar is geen verplichting voor”, aldus de indieners van het tienpuntenplan, Eddy van Hijum en Ger Koopmans. Een belangrijke vervolgstap is volgens de politici het legaliseren van feitelijk bestaand gebruik tussen 7 december 2004 en 31 maart 2010 in het kader van de PAS.

De politici pleiten voor een werkbare situatie op het platteland, waarbij gemeenten en provincies eigenstandig kunnen opereren.

Ook de VVD wil alle complementaire doelen voor Natura 2000-gebieden schrappen. VVD'er Helma Lodders: ”Deze complementaire doelen komen dus bovenop de Natura 2000-doelen die door Brussel zijn vastgesteld. Maar waarom zouden we bovenop de vele doelen van Brussel nog eens extra doelen verzinnen? Nederland moet niet steeds het beste jongetje van de klas willen zijn. Ik zet in op een realistisch natuurbeleid waarbij ondernemers, burgers en organisaties de ruimte krijgen om te leven, werken en wonen.”

Volgens de politica blijken gemeenten en provincies regelmatig vergunningen te weigeren in of rondom een Natura 2000-gebied, zelfs als het onduidelijk is of de betreffende activiteit een gevaar vormt voor de flora en fauna.”Het wordt ondernemers zo onmogelijk gemaakt om te ondernemen, terwijl ondernemers juist zorgen voor economische groei in ons land."

Natuurmonumenten is niet blij met het tienpuntenplan. "Over het verkiezingsprogramma van het CDA ben ik best positief gestemd", zegt Myrthe Kusse van die organisatie. "Maar als ik naar de uitwerking daarvan kijk, ligt de nadruk toch vooral op het Europese minimum en het zoeken naar rek en ruimte. Dat is niet wat de Nederlandse natuur nodig heeft en klinkt voor mij nog te veel zoals het oude CDA." Het bezoek van kandidaat-Kamerlid Mona Keijzer zondag aan Natuurmonumenten stemt Kusse niettemin hoopvol. "Zij gaf aan dat samenwerking en dialoog bij haar partij voorop staan. Daar ben ik erg blij mee."

Of registreer je om te kunnen reageren.