Home

Nieuws 486 x bekeken

Bleker erkent bestaan graanvoorraden voor crises

Den Haag - Het is mogelijk dat enkele Europese lidstaten, in het bijzonder een aantal van de nieuw toegetreden lidstaten in Oost-Europa een graanvoorraad hadden die bedoeld is voor crisissituaties als bijvoorbeeld een oorlog of nucleaire ramp. Dat zegt staatssecretaris Henk Bleker van landbouw in reactie op kamervragen van Esmé Wiegman van de Christenunie, naar aanleiding van berichtgeving dat Duitsland een ‘geheime’ graanvoorraad zou hebben voor een jaar.

De voorraden waar Bleker op doelt, staan los van het graanordeningsbeleid binnen de Europese Unie. “Het is aan de lidstaten zelf om te bepalen of zij een voorraad voor crisissituaties aanhouden”, aldus Bleker. Wel moeten de lidstaten het beheer van deze voorraden zodanig vorm geven dat dit geen verstorend effect heeft op het Europese graanmarktordeningsbeleid.

Bleker zegt dat in de huidige graanmarkt geen aanleiding is voor aangepast beleid. “De situatie op de Europese graanmarkt is stabiel. Er is geen sprake van krapte op de markt, de verwerkende sectoren en handel zijn prima in staat om risico’s in de tijd te spreiden en zelf voorraden aan te houden”, schrijft de staatssecretaris.

Wiegman vindt dat voor een eventuele verhoging van de bijmengplicht biobrandstoffen eerst in beeld moet zijn wat de effecten zijn voor de voedselmarkt  en voedselprijzen, gezien de situatie in de Verenigde Staten, waar de biobrandstofproductie een prijsopdrijvend effect heeft op de graanprijs.  Bleker wijst erop dat in Europa 3 procent , 9,8 miljoen ton, van het Europese graanverbruik wordt gebruikt voor de productie van biobrandstoffen.  Er is op dit moment geen sprake van verhoging van de bijmengplicht. “De zorg over de mogelijke effecten van het biobrandstoffenbeleid op de voedselmarkten en -prijzen wordt serieus genomen”, aldus Bleker.

Of registreer je om te kunnen reageren.