Home

Nieuws 727 x bekeken

‘Aantal hectare agrarisch natuurbeheer zal afnemen’

Doetinchem – Het aantal hectaren natuurgrond dat boeren in beheer hebben, zal krimpen. Dat verwacht Jos Roemaat van LTO Nederland naar aanleiding van de bekendmaking vorige week van de nieuwe beheersubsidies 2013. LTO Nederland verwacht dat het natuurbeheer door boeren zal afnemen. Hooguit de bestaande beheerpakketten kunnen worden verlengd wegens het gebrek aan geld.

“Dat betekent dat er in ieder geval niet meer hectare bij gaan komen”, zegt Roemaat. Het staat haaks op de wens van de provincies om boeren meer te betrekken bij het natuurbeheer, vindt Roemaat. “Het is een verkeerd signaal. Het agrarisch natuurbeheer zou een prominentere plek moeten gaan krijgen omdat EHS goedkoper moeten worden uitgevoerd. De boer is daarbij juist hard nodig.”

Ook worden de vergoedingen voor het tweede jaar niet geïndexeerd. De tarieven waarvoor boeren het beheer moeten uitvoeren zijn bevroren op het niveau 2011. De vergoedingen zijn gerelateerd aan krachtvoerprijzen. “De krachtvoerprijzen zijn flink gestegen de afgelopen periode. De vergoedingen dus niet. Dat balans voor boeren die aan natuurbeheer doen wordt negatief.”

Vorige week maakte het Interprovinciaal Overleg (IPO) namens de provincies de richtlijnen openbaar van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) voor 2013. De provincies zullen verder afzonderlijk van elkaar nadere invulling en uitvoering geven aan de richtlijn. Volgens Roemaat gaan provincies hier heel wisselend mee om. “Friesland houdt het budget wel overeind en investeert in het natuurbeheer vanwege de weidevogels. Zeeland daarentegen houdt het budget heel beperkt.” Vanwege een beperking van het budget wordt net als in 2012 ook voor 2013 wordt de subsidieregeling beperkt opengesteld. Alleen de subsidies voor beheerterreinen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en collectief agrarisch natuurbeheer voor weidevogels, akkervogels en hamsters blijven overeind.

Nieuwe aanvragen of uitbreidingen zijn binnen deze subsidieregeling niet mogelijk. De subsidietarieven voor natuurbeheer blijven gehandhaafd op 75 procent van de standaardkostprijs en de tarieven voor agrarisch natuurbeheer blijven staan op het niveau van 2011.

Volgens Roemaat is het nog mogelijk dat het budget voor de beheersubsidies nog wordt uitgebreid. In het Lente-akkoord is 200 miljoen euro begroot voor natuurbeheer. “De discussie over de besteding van dit geld is nog niet gevoerd”, aldus Roemaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.